Peste 115 000 de preşcolari şi elevi suceveni încep luni cursurile anului şcolar 2019-2020, 6680 dintre elevi fiind înscrişi în clasa pregătitoare

Peste 115 000 de preşcolari şi elevi suceveni încep luni cursurile anului şcolar 2019-2020 în cele 739 de unităţi şcolare din judeţ, 6680 dintre elevi fiind înscrişi în clasa pregătitoare.

Potrivit ISJ Suceava, planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2019-2020 include 875 de grupe cu 19 699 de copii în învăţământul preşcolar care sunt înscrişi în 350 de Grădiniţe cu Program Normal şi în 25 de Grădiniţe cu Program Prelungit.

În învăţământul primar sunt 1704 clase cu 34 409 elevi, dintre care 331 de clase pregătitoare la care sunt înscrişi 6680 de elevi.

În învăţământul gimnazial sunt prevăzute 1287 de clase cu 27 085 de elevi, în învăţământul liceal sunt 887 de clase cu 24 264 de elevi, din care 22 108 elevi vor urma cursurile liceale la zi, alţi 772 la seral şi 906 la frecvenţă redusă, iar în învăţământul profesional de 3 ani sunt propuse 155 de clase cu 4170 de elevi.

În învăţământul special sunt 121 de copii înscrişi în grădiniţe, 372 de elevi în ciclul primar, 568 în învăţământul gimnazial, 34 la liceu şi 562 la şcoala profesională.

În conformitate cu ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar 2019-2020, cursurile anului şcolar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie și sunt dispuse pe durata a 35 de săptămâni.

Astfel, semestrul I începe pe 9 septembrie şi se încheie pe  20 decembrie 2019, iar semestrul al II-lea începe pe 13 ianuarie şi se încheie în data de 12 iunie 2020.

Conform ordinului respectiv, vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:  vacanţa de iarnă între 21 decembrie 2019 şi 12 ianuarie 2020,  vacanţa de primăvară între 4 aprilie şi 21 aprilie 2020, iar vacanţa de vară între 13 iunie şi  data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 – 2021.

Elevii claselor din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie – 3 noiembrie 2019.

De menţionat este că pentru elevii  claselor a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru elevii claselor a VIII-a, în data de 5 iunie 2020.

MEN precizează că Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor.

Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale, care vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului.

Totodată, etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.

Doar 299 de şcoli au autorizaţie sanitară de funcţionare, iar cele mai multe unităţi neautorizate sunt din mediul rural

Inspectorul şcolar general al ISJ Suceava, profesor Gabriela Mihai, a declarat  că din cele 739 de unităţi ale reţelei de învăţământ din judeţ doar 299 sunt autorizate sanitar, iar 440 funcţionează fără autorizaţie sanitară.

Ea a explicat că cele mai multe şcoli neautorizate sanitar sunt din mediul rural, întrucât nu îndeplinesc reglementările în vigoare privind dotările cu utilităţi, respectiv lipsa grupurilor sanitare interioare în 12 la sută din unităţile sanitare au toaleta doar în curte, lipsa apei curente în 12 la sută din unităţile şcolare apa este neconformă din punct de vedere chimic şi bacteriologic, iar în alte situaţii grupurile sanitare au cabine insuficiente în raport cu numărul de elevi ai unităţii.

Inspectorul şcolar general al ISJ Suceava a exemplificat cu situaţia  Şcolii Gimnaziale din Adâncata care are grupurile sanitare în interiorul unităţii şi are asigurată apă curentă, la fel cum au şi locuitorii comunei, însă, potrivit reprezentanţilor DSP Suceava, calitatea apei din şcoală este necorespunzătoare, iar din acest motiv nu este autorizată sanitar.

Ea a precizat că în şcoala respectivă s-au luat măsuri pentru asigurarea apei potabile pentru elevi prin dotarea cu rezervoare cu apă, însă reglementările prevăd că în unitate trebuie să fie asigurat şi necesarul de apă corespunzătoare din punct de vedere chimic şi bacteriologic şi pentru spălatul mâinilor.

Mihai a reamintit că din cele 21 de şcoli care au realizat lucrări din totalul celor 111 înscrise în PNDL I (2005 – 2019), doar 14 au depus documentație la DSP în vederea autorizării sanitare, alte cinci școli au obținut autorizaţie sanitară, iar 24 de școli care au realizat lucrările în proporție de 90 la sută  urmând ca, la recepția lucrărilor, să depună documentaţia la DSP Suceava în vederea obţinerii autorizării sanitare de funcţionare.

În ceea ce priveşte autorizarea de securitate la incendiu a unităţilor de învăţământ, inspectorul şcolar general al ISJ Suceava a menţionat că, potrivit datelor furnizate de ISU Suceava, 356 de clădiri necesitau autorizare, dintre care 90 sunt deja autorizate şi 266 sunt neautorizate, iar alte 508 clădiri nu necesită autorizare.

Ea a arătat că la ultima evaluare efectuată în teren de echipele interinstituţionale s-a constatat că, în majoritatea cazurilor, motivul pentru care nu s-a solicitat autorizaţia de securitate la incendiu a fost lipsa parţială sau lipsa totală a documentaţiei necesare în vederea obţinerii acesteia.

Mihai a subliniat că în momentul de faţă nu sunt semnalate cazuri care să constituie „stări grave sau situaţii care să reprezinte un pericol iminent pentru copii şi personalul didactic sau auxiliar” din unităţile de învăţământ.

De precizat este că unităţile de învăţământ şi-au stabilit programul de desfăşurare a festivităţii de deschidere a noului an şcolar 2019-2020.

(L.B.)