Procurorii parchetelor locale Suceava și Fălticeni își restrâng activitatea, nemulțumiți se abrogarea pensiilor de serviciu. La Suceava s-a decis suspendarea activității cu publicul, iar la Fălticeni acesta a fost restrâns la o oră. Și activitatea judecătorilor suceveni este suspendată, cu excepția cazurilor urgente

Adunările Generale ale procurorilor din parchetele locale Suceava și Fălticeni au decis, în unanimitate, ca urmare a aprobării proiectului de lege privind abrogarea pensiilor de serviciu, restrângerea activității până în data de 7 februarie când, în funcție de evoluția situației, vor fi adoptate măsuri pentru viitor.

Aceștia au adoptat și un punct de vedere în care, între altele, se artă că pensia de serviciu pentru magistraţi „nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutului special căruia trebuie să i se supună magistraţii”, iar acest statut special impune magistraţilor „obligaţii şi interdicţii pe care celelalte categorii de asiguraţi nu le au.”

Procurorii suceveni au apreciat, de asemenea,  că aceleaşi argumente sunt incidente şi în privinţa personalului auxiliar de specialitate din instanţe şi parchete care beneficiază de dreptul de pensie de serviciu. Acordarea acestui drept a reprezentat o compensare pentru restrângerea unor drepturi şi libertăţi şi instituirea unor interdicţii şi incompatibilităţi prin statutul special reglementat pentru această categorie de personal care participă la înfăptuirea actului de justiţie alături de magistraţi.

Astfel, Adunarea Generală a procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a decis suspendarea activităţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava  în ceea ce priveşte programul cu publicul, în perioada 31.01.2020 – 07.02.2020, cu excepţia cererilor de eliberare dovezi de circulaţie şi acte de deces, urmând ca toate cererile, plângerile şi memoriile să fie înaintate de petenţi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, conform dispoziţiilor procesual penale în vigoare

Totodată, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava urmează a-şi restrânge activitatea la cauzele cu măsuri preventive şi la cele  ale căror soluţionare reclamă urgenţă;

Procurorii suceveni susțin și protestul judecătorilor din cadrul Judecătoriei Suceava, procurorii urmând a participa la şedinţele de judecată în cauzele care reclamă urgenţă.

În ceea ce privește Adunarea generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, aceasta a hotărât că procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni urmează a-şi restrânge activitatea la cauzele ce presupun situaţii de urgenţă care urmează a fi apreciate în concret de fiecare procuror și că se reduce programul de primire a plângerilor la o oră/zi, respectiv în intervalul orar cuprins între orele 10:00 – 11:00, plângerile, cererile, memoriile urmând a fi depuse la grefa unităţii și că se reduce programul de acordare a audienţelor la o oră/zi, respectiv în intervalul orar cuprins între orele 10:00 – 11:00.

În data de 7 februarie procurorii din ambele parchete urmează să adopte măsuri în funcție de evoluția situației.

De menționat este mai multe instanțe din circumscripția Curții de Apel Suceava au decis din aceleași motive suspendarea activității de judecată până în data de 7 februarie