Primăria Suceava vrea să aloce fonduri pentru plata bonelor. Familiile vor putea primi, lunar, între 250 și 710 de lei pentru plata serviciilor oferite de bonă

Primarul Sucevei, Ion Lungu, propune Consiliului Local Suceava să aprobe finanțare cu sume între 250 și 710 de lei familiilor sucevenilor ca sprijin pentru plata serviciilor oferite de bonă.

În referatul de aprobare, primarul Ion Lungu arată că municipalitatea suceveană face eforturi pentru a pune la dispoziția cetățenilor servicii de îngrijire a copiilor în creșe și grădinițe publice, iar în ceea ce privește locurile în creșe și grădinițele de stat există o tendință de creștere a cererilor pentru înscriere raportat la numărul de locuri disponibile.

„Ținând cont de cererea mare de locuri în creșă și grădinițe, pentru îmbunătățirea acestei situații de interes public, este necesară identificarea de soluții alternative – inclusiv prin acordarea unui suport financiar familiilor care au domiciliul pe raza municipiului Suceava, ajutor care poate fi folosit pentru plata bonelor”, arată primarul.

El subliniază că în România, în vederea reconcilierii vieții de familie cu activitatea profesională, a fost adoptată Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, publicată în Monitorul Oficial din 01.04.2020 care stabilește condițiile în care ajutorul financiar poate fi acordat.

Primarul mai arată că ajutorul financiar oferit familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul local al municipiului Suceava.

Astfel, pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

c) este persoană desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților.

Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară,  în  funcție  de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

a) până la 2.100 lei – 710 lei;

b)de la 2.101 lei până la 2.500 lei – 550 lei;

c)de la 2.501 lei până la 3.000 lei – 390 lei;

d)de la 3.001 lei până la 3.500 lei – 250 lei.

Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.