Peste 300 de firme sucevene care vand bunuri culturale trebuie sa contribuie la Fondul Cultural National

Mai bine de 300 de firme din judeţul Suceava ce vând bunuri culturale trebuie să contribuie la Fondul Cultural Naţional. Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Suceava a făcut demersurile necesare către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava de unde a obţinut lista completă a agenţilor economici care au ca obiect de activitate comercializarea bunurilor culturale în vederea vărsării contribuţiei procentuale la Fondul Cultural Naţional.

Potrivit conducerii instituţiei, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin HG 9/2009 Direcţiile judeţene pentru cultură „solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru MCCPCN, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin”.

Lista agenţilor economici care comercializează bunuri culturale cuprinde 319 poziţii, Direcţia pentru Cultură Suceava trimiţând, într-o primă etapă, către 120 de societăţi, adrese (în baza Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2364 din 8.11.2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul Cultural Naţional) pentru vărsarea contribuţiei procentuale (diferenţiate, de la 1 până la 25 %) la Fondul Cultural Naţional.