CJSU Suceava: Municipiul Rădăuți reintră în „scenariul roșu” . Se închid restaurantele, cafenelele și barurile, dar și instituțiile de spectacole. În „scenariul roșu” intră și comunele Ipotești și Todirești. Pentru orașul Solca și zece comune s-a decis „scenariul galben”, iar orașul Frasin scapă de măsurile suplimentare

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava s-a întrunit, sâmbătă, în ședință extraordinară pentru a analiza evoluția epidemiei cu noul coronavirus în localitățile din județ și a dispus noi măsuri.

Astfel, prin Hotărârea nr. 7 din 09.01.2021, în condițiile art. 3 din Hotărârea C.J.S.U. Suceava nr. 106/2020 și având în vedere incidențele cazurilor pozitive la mia de locuitori în ultimele 14 zile, începând cu data emiterii prezentei hotărâri, încetarea aplicabilității măsurilor stabilite prin hotărârea sus-menționată, pentru orașul Frasin (0,91).

Totodată, se dispun, începând cu data de 10.01.2021, ora 00.00, pentru comunele Dorna Arini, Horodnic de Sus, Satu Mare și începând cu data de 11.01.2021, ora 00.00, pentru orașul Solca, comunele Bilca, Capu Câmpului, Frumosu, Moldovița, Pătrăuți, Pârteștii de Jos și Vicovu de Jos, pentru o perioadă de 14 zile (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori) următoarele măsuri:

a)            În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

b)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

c)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 1065/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00-23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

d)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

e)            În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 06:00 – 23:00.

Se dispun, începând cu data de 11.01.2021, ora 00.00, pentru municipiul Rădăuți și comunele Ipotești și Todirești, pentru o perioadă de 14 zile (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depăşit pragul de 3/1000 locuitori), următoarele măsuri:

a)            În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, organizarea şi desfășurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

b)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;

c)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în intervalul orar 06:00 – 23:00;

d)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 3 lit. b) şi c) se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

e)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite;

f)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

g)            În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

Nr. crt.  Denumire unitate administrativ-teritorială             Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)        Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 15, alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020)       Data și ora instituirii măsurilor             Data expirării măsurilor instituite

Unități administrativ-teritoriale pentru care se prelungesc măsurile restrictive,

conform H.G. nr. 1065/2020

1.                           Dorna Arini         1,69       1,69       10.01.2021, ora 00.00    23.01.2021, ora 24.00

2.                           Horodnic de Sus               1,60       1,60       10.01.2021, ora 00.00    23.01.2021, ora 24.00

3.                           Satu Mare           2,51       2,51       10.01.2021, ora 00.00    23.01.2021, ora 24.00

Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsuri restrictive,

conform H.G. nr. 1065/2020

4.                           Solca     1,50       1,50       11.01.2021, ora 00.00    24.01.2021, ora 24.00

5.                           Bilca      1,71       1,71       11.01.2021, ora 00.00    24.01.2021, ora 24.00

6.                           Capu Câmpului   1,60       1,60       11.01.2021, ora 00.00    24.01.2021, ora 24.00

7.                           Frumosu              1,75       1,75       11.01.2021, ora 00.00    24.01.2021, ora 24.00

8.                           Moldovița           1,54       1,54       11.01.2021, ora 00.00    24.01.2021, ora 24.00

9.                           Pătrăuți 1,75       1,75       11.01.2021, ora 00.00    24.01.2021, ora 24.00

10.                        Pârteștii de Jos  1,75       1,75       11.01.2021, ora 00.00    24.01.2021, ora 24.00

11.                        Vicovu de Jos     2,01       2,01       11.01.2021, ora 00.00    24.01.2021, ora 24.00

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

Nr. crt.  Denumire unitate administrativ-teritorială             Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)        Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 15, alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020)       Data și ora instituirii măsurilor             Data expirării măsurilor instituite

Unități administrativ-teritoriale nou stabilite pentru care se aplică măsuri restrictive,

conform H.G. nr. 1065/2020

1.                           Rădăuți 3,24       3,24       11.01.2021, ora 00.00    24.01.2021, ora 24.00

2.                           Ipotești 3,19       3,19       11.01.2021, ora 00.00    24.01.2021, ora 24.00

3.                           Todirești              3,42       3,42       11.01.2021, ora 00.00    24.01.2021, ora 24.00