Subprefectul Daniel Prorociuc a fost desemnat înlocuitorul de drept al prefectului Iulian Cimpoeșu


Intră acum și în grupul de

Prefectul de Suceava, Iulian Cimpoeșu, a stabilit, prin ordin de prefect, atribuțiile celor doi subprefecți de Suceava și a dispus ca subprefectul Daniel Prorociuc să fie înlocuitorul de drept al prefectului.

Potrivit ordinului prefectului, subprefectul Daniel Prorociuc se va ocupa de analizarea serviciilor publice comunitare  de  pașapoarte, regim  permise  de  conducere și înmatriculare a vehiculelor, dar și de elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea activității acestora, pe care le va înainta  prefectului.

Prorociuc va mai verifica cu autoritățile locale stadiul de execuție a unor lucrări și acțiuni care se derulează în comun, va consulta șefii serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, dar va asigura și transmiterea ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.

Totodată, acesta va asigura proiectele de buget, a situațiilor financiare privind execuția bugetară  întocmite de serviciile publice deconcentrate, va întocmi proiectul regulamentului de funcționare a colegiului prefectural și va dispune măsuri în vederea organizării ședințelor colegiului prefectural și va stabili ordinea de zi și a listei de invitați, dar va urmări și îndeplinirea hotărârilor luate în colegiul prefectural.

Prorociuc va gestiona și urmări măsurile dispuse de prefect ca șef al CJSU Suceava și a hotărilor luate în acest comitet.

Potrivit ordinului prefectului, subprefectul Alexandru Marian Salup-Rusu va asigura conducerea operativă a instituției prefectului, cu excepția cancelariei prefectului, va elabora ordinul prefectului privind înființarea și organizarea oficiilor prefecturale și transmiterea către MAI, va verifica documentația și eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, se va ocupa de exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu și va convoca ședințe lunare ale comisiilor ce au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi.

Totodată, el va acorda consultanță autorităților locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrățire și aderare, initiate de acestea.


Intră acum și în grupul de