CJ Suceava finanțează realizarea bazei de date județene privind toate rețelele de apă-canal, termoficare, gaze naturale, electricitate, telefonie, internet. Gheorghe Flutur: Emiterea actelor de autoritate ale serviciilor de urbanism se va face ținându-se cont de existența acestor rețele


Intră acum și în grupul de

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, vineri, că pregătește un nou proiect important pentru județul Suceava, respectiv înființarea unei Bănci de date urbane pentru rețelele tehnico-edilitare din județ cu finanțare din acest an.

El a spus că în vederea înființării băncii de date urbane se propune crearea unei infrastructuri digitale a rețelelor edilitare, prin întocmirea unor hărți digitale a rețelelor existente în județul Suceava, care să cuprindă referiri la alimentare cu apă și canalizare, rețele de transport și distribuție energie electrică, rețele de telefonie, rețele de fibră optică, rețele de transport și de distribuție a gazelor naturale, alimentare cu energie termică.

„Astfel, vom putea avea o imagine de ansamblu asupra acoperirii județului cu infrastructură edilitară, creându-se premisele unei dezvoltări urbane coerente. De asemenea, emiterea actelor de autoritate ale serviciilor de urbanism se va face ținându-se cont de existența acestor rețele”, a spus Flutur.

El a subliniat că, în conformitate cu prevederile legale privind autorizarea lucrărilor de construcții, prin care operatorii/posesorii de rețele de rețele tehnico-edilitare, supraterane și subterane sunt obligați să transmită autorităților administrației publice județene planurile cadastrale cuprinzând traseele acestor rețele în vederea constituirii unei bănci de date, se intenționează înființarea unui sistem digital de inventariere a rețelelor tehnico-edilitare existente în județul Suceava.

„Aceste date vor fi puse de Consiliul Județean Suceava la dispoziția tuturor primăriilor municipiilor, orașelor și comunelor în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate rețelele tehnico-edilitare”, a spus Flutur.

Președintele Consiliului Județean a menționat că valoarea estimată pentru acest proiect este 200.000 lei, având ca sursă de finanțare bugetul local.


Intră acum și în grupul de