IPS Calinic a remarcat că primarii suceveni, indiferent de confesiune, sprijină parohiile ortodoxe, dar ajutorul dat depinde și de modul în care preoții au respectat echidistanța în alegeri

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a remarcat într-un răspuns către un credincios, că primarii din județul Suceava, în cea mai mare parte, indiferent de confesiune, sprijină parohiile ortodoxe, dar ținând cont și de implicarea preoților în alegeri.

Aprecierile ierarhului au fost făcute în contextul discuțiilor iscate de solicitarea acestuia ca cimitirele din arhiepiscopie să fie întreținute și curățate, în condițiile în care a răspuns unui credincios care i-a atras atenția că o parte din cimitirele parohiale, în mediul rural, sunt în propietatea primăriilor și că parohiile nu pot investi pe proprietatea primăriilor, iar preoții nu sunt gunoieri.

Astfel, IPS Calinic a răspuns că în ceea ce privește întreținerea și curățenia din cimitire preotul mobilizează lumea să facă puțină curățenie în cimitir sau în biserică, sau în incinta acesteia ceea ce nu înseamnă că se transformă în „gunoier”, ci împlineşte o lucrare care, dincolo de faptul că este prevăzută în fişa postului şi face parte din multele activităţi care ar trebui desfăşurate de către preot şi dascăl în parohie, intră în firescul slujirii la care a fost chemat, și anume să fie bun chivernisitor – deci și îngrijitor – al Bisericii încredințate lui spre păstorire.

„Chiar dacă cimitirul este în administrarea primăriei, fiecare este dator să îngrijească mormântul celor din familia sa”, a subliniat ierarhul. 

IPS Calinic adăugă că în ceea ce privește relaţia preoţilor cu primarii, chiar dacă unii dintre edili sunt protestanţi, neoprotestanţi sau catolici, din cele constatate în teren reiese că, într-un procent impresionant, aceștia susţin activităţile parohiilor din municipiile sau comunele pe raza cărora activează.

„Sigur, depinde însă şi de cât de mult s-au implicat preoţii în perioada alegerilor, într-un mod răuvoitor, sau de cât de echidistanţi, după recomandările Sfântului Sinod, au fost”, a menționat ierahul.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților concluzionează că acolo unde cimitirele sunt administrate de primării, lucrările de întreţinere ale cimitirelor pot fi rezultatul unei împreună-colaborări dintre preot, primar şi credincioşi, mai ales că primarii pot dispune şi de unii credincioşi din parohii care primesc ajutorul social.

„Avem obligaţia morală, pe de o parte, să ne respectăm morţii care, deşi nu sunt canonizaţi, unii dintre ei aduc un plus de sfinţenie acestei glii, iar pe de alta, omul dintotdeauna și-a făcut singur curat la locul de muncă”, a conchis IPS Calinic.

loading...