Prefectul de Suceava, Iulian Cimpoeșu, la cea de-a 24-a sesiune a Comisiei guvernamentale româno-germane: Germania se situează pe locul doi, ca investitor în județul Suceava


Intră acum și în grupul de

Prefectul Județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a participat, în perioada 7-8 iulie, din partea Instituției Prefectului – județul Suceava, la cea de-a XXIV-a sesiune a Comisiei guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România, eveniment care a avut loc la Poiana Brașov. Din partea Instituției Prefectului, la lucrările Comisiei au participat reprezentanții a 9 județe din România, județe care au comunități de etnici germani.

În cadrul reuniunii, prezidată de Iulia Matei, secretat de stat pentru afaceri europene, din partea română, și de dr. Bernd Fabritius, Însărcinatul guvernului federal pentru minorități, din partea germană, s-a discutat stadiul îndeplinirii proiectelor prevăzute în Protocolul încheiat cu ocazia sesiunii precedente a Comisiei mixte (12 octombrie 2020) și a fost convenită inițierea unor noi proiecte vizând prezervarea și consolidarea identității culturale a persoanelor aparținând minorității germane din România.

De asemenea, au fost evidențiate eforturile celor două părți pentru continuarea proiectelor actuale şi pentru cooperarea în noi proiecte în beneficiul minorității germane din România.

Într-un comunicat al Prefecturii Suceava a fost prezentat sintetic materialul prezentat de Instituția Prefectului din Județul Suceava cu acest prilej.

Astfel, Judetul Suceava, în cea mai mare parte, face parte din Bucovina – regiune cu mare rezonantă istorică, de interferenţă culturală, situată, conform aprecierii cercetătorului german Erich Beck, „între Orient şi Occident”.

Bucovina este un model de toleranță etnică și religioasă, în care trăiesc mai bine de 10 grupuri etnice, fiind supranumită „Elveția Orientului” sau „Europa în miniatură”.

De-a lungul istoriei, dintre toate etniile aduse în Bucovina, cea germană a avut un aport semnificativ pentru dezvoltarea provinciei.

Din datele statistice de la recensământul populaţiei reiese o intensificare a tendinţelor de emigrare, astfel încât dacă în anul 1930 în judeţul Suceava erau 46.025 etnici germani, în anul 1956 s-a ajuns la un număr de 3.981 iar în anul 2011, doar 717 locuitori s-au declarat ca fiind de naţionalitate germană. Cu toate acestea, etnicilor germani din România le revine rolul de punte de legătură şi joacă un rol foarte important în relaţiile bilaterale, Guvernul federal sprijinind această minoritate în mod consecvent în misiunea ei în domeniul cultural economic şi social.

Relaţia cu Germania este una dintre cele mai dezvoltate şi complexe relaţii ale României şi implicit ale judeţului Suceava, atât din punct de vedere politic, cât şi economic. Relaţiile economice au înregistrat un curs ascendent în ultimii ani, în special după aderarea României la UE, când Germania a devenit un partener comercial extrem de important.

Din cele 870 firme cu capital străin înregistrate în judeţul Suceava,  74 firme sunt cu capital german, ceea ce situează Germania pe locul II, ca investitor în judetul Suceava, iar, raportat la capitalul social investit, de peste 4 milioane EURO, pe locul V. Serviciile, comerţul şi transporturile sunt principalele domenii în care acestea activează.

Parteneriatul dintre judeţul Suceava şi Regiunea Schwaben funcţionează în condiţii foarte bune de peste 20 ani, şi este deosebit de benefic pentru cetăţenii celor două regiuni, întrucât constituie un exemplu elocvent de comunicare şi promovare a cooperării regionale şi a relaţiilor interetnice.

Prin iniţiativele părţii germane şi ale părţii române, în cadrul acestui parteneriat au fost organizate multiple activităţi în diverse domenii care au avut un impact deosebit şi au contribuit la destinele celor două regiuni şi ale locuitorilor lor.

Instituţia Prefectului-judeţul Suceava a manifestat întreaga disponibilitate şi a acordat sprijin în toate acţiunile derulate la nivelul judeţului. Dintre cele mai importante, evidenţiem cele ale Forumului  Democrat Regional al Germanilor din Bucovina.

În ceea ce priveşte domeniul educaţional, în scopul păstrării identităţii naţionale a etnicilor germani, limba modernă germană este studiată în 21 de şcoli gimnaziale și în regim intensiv bilingv în 3 colegii naționale, unde se susţine și examen de certificare Sprachdilpom.

Învăţământul superior sucevean, reprezentat de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, este ancorat permanent în activitatea de valorificare a tradiţiilor bucovinene de cooperare interetnică şi interconfesională.

În cadrul Parteneriatului cu Regiunea Schwaben, universitatea din Suceava are o colaborare eficientă cu Bukowina Institut din Augsburg, dar și cu alte 11 universități din Germania, unde, studenţi şi cadre universitare au beneficiat de burse în cadrul unor programe de cursuri de limbă şi civilizaţie germană.

În domeniul relațiilor de muncă prin intermediul rețelei EURES au fost oferite locuri de muncă în diverse domenii de activitate, majoritate fiind în sectoare precum construcții, turism, hotelier, transporturi și IT.

De la începutul anului 2019 până în prezent au fost eliberate 107 formulare europene pentru persoane din județul Suceava care au desfășurat activitate lucrativă în Germania (aceste formulare au ca destinație cumularea stagiilor de cotizare în vederea stabilirii indemnizației de șomaj).

La finalul alocuțiunii, prefectul Iulian Cimpoeșu a declarat:

”În România, Constituţia garantează minorităţilor naţionale „dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase”.

Instituția Prefectului-Județul Suceava, Prefectul, ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, asigură respectarea cadrului legislativ, ceea ce oferă un climat adecvat de conviețuire socială în spiritul valorilor europene, pentru toate naționalitățile din județ.

Totodată, îmi exprim speranţa că prin eforturile noastre comune, bazate pe valorile general-umane, vor fi dezvoltate în continuare relaţiile dintre ţările şi regiunile noastre, asigurându-vă de tot sprijinul şi disponibilitatea mea, cât şi a instituţiei pe care o reprezint.”


Intră acum și în grupul de