USV remarcă o creștere apreciabilă a numărului de înmatriculări în acest an ceea ce demonstrează că politica de diversificare constantă a programelor de studiu răspunde nevoilor societății


Intră acum și în grupul de

Prin programele de studiu de licență și de masterat propuse în sesiunea de admitere care tocmai s-a încheiat, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava rămâne în continuare în atenția candidaților, proveniți din județul Suceava, dar și din județele limitrofe sau din străinătate, mai ales din Republica Moldova și Ucraina, existând o corelație directă între cei care au optat pentru programele de studiu oferite de universitatea suceveană și absolvenții de bacalaureat sau de licență, anunță Universitatea Suceava.

Potrivit sursei citate, din analiza dinamicii ratei de promovare a examenului de bacalaureat, se observă că în anul 2021, la nivel național, numărul absolvenților este de 88.587, ceea ce reprezintă 92,9% din numărul absolvenților din anul 2020, când cifra a fost 95.399.

Prin raportare la acest procent (92,9%), se constată că și în acest an USV a reușit să atragă mai mulți candidați la studiile universitare de licență, înmatriculând un număr de tineri care reprezintă 95,8% din cifra înmatriculărilor din sesiunea iulie 2020, ceea ce situează USV peste procentul înregistrat la nivel național la examenul de bacalaureat.

De asemenea, dacă se compară situația din anul curent cu cea din anii 2018 și 2019, când numărul absolvenților de bacalaureat a fost aproximativ egal cu cel din anul 2021, remarcăm o creștere apreciabilă a numărului de înmatriculări la USV la finalul sesiunii de admitere care tocmai s-a încheiat.

„Propriu-zis, USV a fost aleasă de aproape 3000 de candidați, aspect care demonstrează că, prin politica de diversificare constantă a programelor de studiu, atât la nivel de licență, cât și de masterat, prin dezvoltarea bazei materiale și prin atragerea unei resurse umane performante,  răspunde nevoilor societății. În fapt, o societate mai bună este o societate instruită și educată”, susține instituția academică suceveană.

Totodată, se subliniază că celor 2557 de candidați români înmatriculați la programele de licență și de masterat li se adaugă, ca în ultimii ani, un număr consistent de candidați români de pretutindeni și cetățeni străini, 240 la programele de licență și 65 la programele de masterat.

Acestora li se adaugă candidații care au fost admiși la doctorat, pentru domeniile la care s-a organizat admitere în această sesiune, unele dintre ele organizând admitere exclusiv în sesiunea din septembrie.

De altfel, pentru locurile rămase disponibile la ciclurile de licență și masterat, următoarea sesiune de admitere se va desfășura în perioada 6 – 13 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde nu există probe, respective 6-10 septembrie, pentru specializările unde există probe. Pentru domeniile de doctorat care organizează concursul de admitere în sesiunea din septembrie, perioada de înscriere va fi 6 – 10 septembrie.

Toate informațiile referitoare la sesiunea de admitere septembrie 2021 vor fi publicate pe pagina web https://admitere.usv.ro .


Intră acum și în grupul de