Comisia de fond funciar Suceava a validat retrocedarea a 10 ha de pădure pentru patru persoane și a invalidat opt cereri pentru retrocedarea a circa 36 ha de terenuri forestiere


Intră acum și în grupul de

Astăzi, 31.08.2021, ora 13.00, la sediul Muzeului de Istorie Suceava, în Sala de conferințe (parter) a avut loc, sub conducerea prefectului județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, în calitate de președinte, ședința de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava, cu respectarea tuturor normelor de siguranță impuse de contextul epidemiologic actual.

Pe ordinea de zi au fost incluse 50 lucrări elaborate de către Biroul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și aplicarea apostilei din cadrul Instituției Prefectului-Județul Suceava de la ultima ședință care a avut loc în data de 27.07.2021. Lucrările supuse dezbaterilor și aprobărilor au vizat informări ale membrilor comisiei județene pe probleme specifice și punctuale, propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră sau terenuri agricole, atribuirea de terenuri aferente locuințelor, validări de amplasamente, modificări sau, după caz, corectări titluri de proprietate, precum și emitere de duplicate ale unor titluri de proprietate.

În cadrul ședinței au fost adoptate 39 hotărâri ale comisiei județene.

Dintre acestea, 4 hotărâri au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv validarea amplasamentului pentru o suprafață totală de 10,1963 ha teren cu vegetație forestieră ca urmare a cererilor formulate de un număr de 4 persoane fizice.

De asemenea, printr-un număr de 8 hotărâri au fost invalidate propunerile comisiilor locale de fond funciar, adresate comisiei județene, prin care s-a propus reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv validarea amplasamentului. pentru o suprafață totală de 36,3651 ha teren cu vegetație forestieră.

Totodată, printr-un număr de 1 hotărâre a fost respinsă 1 cerere privind propunerea de atribuire în proprietate de teren aferent locuinței pentru o persoană juridică.                               

De asemenea, au fost emise 20 hotărâri care au vizat fie modificări de titluri de proprietate sau, după caz, puneri în executare de hotărâri judecătorești.

Un număr de 3 hotărâri au fost emise pentru 3 persoane fizice și a privit însușirea amplamentului pentru o suprafață de 9,6684 ha teren cu vegetație forestieră propus spre validare de către o comisie locală, dat fiind incidența Deciziei CCR nr. 395/2017.

Pentru un număr de 2 contestații formulate împotriva unor hotărâri a comisiilor locale, au fost emise un număr de 2 hotărâri.

hotărâre a vizat modificarea unei alte hotărâri de comisie județeană, la propunerea unei comisii locale de fond funciar.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse și 8 informări pe diverse teme specifice activității de fond funciar, precum și 3 solicitări privind emiterea de duplicat de titlu de proprietate.

„Aducem la cunoștința tuturor persoanelor îndreptățite că în cadrul Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava se depun toate diligențele necesare pentru rezolvarea și soluționarea tuturor lucrărilor înregistrate la comisie și aflate în prezent, în diverse etape de lucru, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia în vigoare”, a transmis Prefectura Suceava.


Intră acum și în grupul de