Gheorghe Flutur anunță înființarea Organizației de Management al Destinației Bucovina: Va realiza și implementa politica de dezvoltare turistică a destinației, inclusiv politica de marketing

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că în ședința plenului CJ Suceava din 3 februarie va fi supus dezbaterii și aprobării un proiect de hotărâre prin care să se aprobe participarea CJ Suceava ca membru fondator al  Organizației de Management al Destinației Bucovina.

„Preocupările constante ale Consiliului Județean Suceava în domeniul dezvoltării economice a județului duc la canalizarea atenției către principalele domenii de activitate în care județul nostru excelează. Fără îndoială, domeniul turismului este unul dintre ele, destinația turistică Bucovina fiind una de top la nivel național, atât la capitolul infrastructurii turistice specifice, cât și la circulația turistică înregistrată”, consdideră Flutur.

Potrivit acestuia, în ultimii ani, la nivel european, tot mai pregnant s-a impus conceptul de Organizație de Management al Destinației Turistice, ca un model de parteneriat public privat care permite armonizarea politicilor publice și ale celor provenite din zona antreprenoriatului, într-un cadru reprezentativ și unitar, în vederea dezvoltării și valorificării potențialului turistic al destinației.

El a subliniat că, la nivel național, preocuparea autorității centrale din domeniul turismului pentru elaborarea cadrului general al Organizațiilor de Management al Destinației Turistice s-a concretizat, încă din luna martie 2020, prin Raportul „Operaționalizarea unei rețele de Organizații de Management al Destinației Turistice (OMD) în România”, care a fost întocmit cu sprijinul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), împreună cu reprezentanții Comisiei Europene.

Astfel, o serie de recomandări din respectivul raport au fost preluate și au stat la baza propunerilor înaintate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta ”C11. Turism și Cultură” .

Președintele Flutur a mai arătat că implementarea conceptului de Organizație de Management al Destinației Turistice va permite realizarea activităților de planificare strategică și dezvoltare durabilă a turismului, cu implicații directe în creșterea circulației turistice, a volumului de încasări din turism atât la nivel local, regional, cât și național.

„Prin înființarea Organizației de Management al Destinatiei Bucovina, se urmărește coalizarea tuturor organizațiilor și factorilor interesați pentru dezvoltarea, valorificarea potențialului turistic și coordonarea destinației turistice cu scopul de a realiza și implementa politica de dezvoltare turistică a destinației, inclusiv politica de marketing”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

El consideră oportună realizarea unor demersuri pentru participarea Consiliului Județean Suceava ca membru fondator la înființarea „Organizației de Management al Destinației Bucovina”, iar Biroul turism (CNIPT)din cadrul Consiliului Județean Suceava va identifica viitorii asociați care vor face parte din OMD Bucovina