ISU Suceava a avut în 2021 peste 15.000 de intervenții pentru situații de urgență din care jumătate asistate de SMURD, aproape 900 de incendii, dar și peste 200 de misiuni pentru transportul persoanelor supraponderale

În anul 2021 numărul intervențiilor la care au fost implicate echipajele ISU Suceava a fost de 15.154, cu o medie zilnică de 41,51 intervenții, față de cele 14.401 situaţii de urgenţă din anul 2020.

Din cele 15.154 situații de urgență înregistrate în anul precedent, 7.555 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (49,85%), din care 490 intervenții pentru descarcerare, 884 incendii – 2,42 incendii/zi (5.83%), 2.039 alte situaţii de urgenţă (13,46%), 378 intervenții pentru asistenţa persoanelor (2,49%),7 intervenții pentru protecția mediului (0,05%) și 4.031 alte intervenții (26,60%).

În anul 2021 serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă (inclusiv Serviciile Voluntare/Private pentru Situații de Urgență) au fost solicitate la 15.154 intervenții, faţă de 14.401 intervenţii în anul 2020 (creșterea find cu 4,96%), din care: 783 incendii propriu-zise – în anul 2021, faţă de 652 incendii propriu-zise în anul 2020 (creștere cu 20,09%), 101 incendii de vegetaţie uscată în anul 2021, faţă de 196 incendii de vegetaţie uscată în anul 2020 (scădere cu 94,05%), precum şi 7.555 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. – anul 2021, faţă de 6.835 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. în anul 2020 (creștere cu 10,53%).

Din cele  378 de intervenții pentru asistența persoanelor, cele mai multe, 214 au fost intervenții pentru transportul persoanelor supraponderale, alte 19 intervenții pentru degajări persoane (spații publice, căzute sub dărâmături sau alte medii ostile vieții, 107 au fost intervenții la persoane blocate (în locuință, lift), 35 intervenții pentru căutarea-salvarea persoanelor dispărute/rătăcite – terestru și trei intervenții pentru căutarea-salvarea persoanelor în mediul acvatic.

Din cele 2.039 de intervenții la alte situații de urgență, un număr de 1.765 au fost intervenții în contextul pandemiei, din care 251 desfășurate de către echipajele de prim ajutor calificat și asistență medicală de urgență, 50 de intervenții la inundații, 151 de intervenții de asigurare a evenimentelor publice de amploare sau care pot genera situații de urgență, 62 de intervenții pentru asanarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată, cinci 5 misiuni de  distrugere a muniției rămase neexplodată și șase alte situații de urgență.

Din cele 4.031 alte intervenții 3.011 au fost misiuni asigurare/supraveghere zonă probabilă de producerea unei situații de urgență,  41 de intervenții de salvări de animale, șase misiuni de transport apă menajeră și 973 alte intervenții.

În anul 2021, pe teritoriul judeţului Suceava au avut loc 884 incendii (inclusiv cele de vegetație uscată), faţă de 848 incendii produse în anul 2020.

Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au stins 232 incendii în cooperare cu serviciile profesioniste (26,24%) şi 7 singure (0,79%).

Pentru cele 783 incendii produse la locuințe particulare, operatori economici și alte instituții, autoturisme, alte tipuri de construcții, rata incendiilor a fost de 100,53 la suta de mii de locuitori, respectiv 91,54 la mia de kilometri pătraţi.

Din totalul incendiilor anterior menționate, 636 au fost la locuinţe şi anexe din gospodăriile populaţiei – 82,28%, 13 în agricultură – 1,67%, 2 în silvicultură – 0,15%, 12 în industrie – 1,75%, 8 la producția de energie termică, gaze şi apă – 1,03%, 5 la comerţ – 0,63%, 7 la hoteluri şi restaurante – 0,89%, 18 la transport şi depozitare – 2,30%, 10 la administraţie publică – 1,27% şi 72 în alte forme de activităţi – 9,06%.

În anul 2021 s-au înregistrat 636 incendii la locuinţe individuale/colective şi anexe gospodăreşti (în medie 1,74 pe zi) – în care sunt incluse şi mijloacele de transport proprietate individuală (589 incendii la locuinţe şi anexe, 32 la mijloacele de transport proprietate individuală şi 15 la terenuri ale cetăţenilor).

 Din totalul acestora, 419 au avut loc în mediul rural (65,88%) şi 217 în mediul urban (34,12%).

În ceea ce privește cauzele probabile de producere a incendiilor, prin efectul termic al curentului electric au fost  119 – 13,46%, scurtcircuit electric – 112 – 12,67%, flacără – 198 – 22,40%, jar sau scântei – 288 – 32,58%, efectul termic – 124 – 14,03%, iar alte cauze – 43 – 4,86%.

Pe timpul tuturor acţiunilor de salvare derulate în cadrul celor 15.154 de situații de urgență, au fost salvate 39 de persoane, 35 adulți și 4 copii, au fost evacuate 13 persoane, 11 adulți și 2 copii, au fost asistate medical 7.942 persoane, au fost salvate şi protejate bunuri în valoare de aproximativ 123 milioane lei și au fost salvate 24 animale mari, 56 animale mici şi 154 păsări.

În incendiile produse în anul precedent și-au pierdut viața 7 persoane, cu trei mai multe față de anul 2020 (4 decedați).

„Anul 2021 a fost un an încărcat de evenimente, atât în plan operațional, cât şi în zona structurilor suport. Perioada analizată a fost caracterizată de intervenții și misiuni complexe, eforturile fiind centrate pe asigurarea unui răspuns optim și eficient la toate intervențiile și activitățile din sfera de competență a instituției noastre. Din nefericire, la fel ca și în anul 2020, anul 2021 a fost caracterizat de manifestarea riscului generat de virusul SARS-CoV-2, unitatea fiind implicată, atât în plan activ, cât și reactiv, alături de autorități publice în gestionarea pandemiei”, se arată în raportul anual al ISU Suceava prezentat de șeful ISU Suceava col. Costică Ghiață.

Prezentarea evaluării anuală a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Bucovina” al județului Suceava, pentru anul 2021 a fost făcută, vineri, la sediul ISU Suceava, într-un cadru restrâns.

Ședința de analiză a fost moderată de inspectorul șef al ISU Suceava, colonelul Costică Ghiață, și s-a bucurat de prezența prefectului județului Suceava, Alexandru Moldovan, a vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava, Cristinel Crețu și a unor șefi de instituții și structuri deconcentrate.