Gheorghe Flutur: CNAIR a început demersurile pentru parteneriatul cu autoritățile din Suceava și Botoșani pentru realizarea drumului expres Suceava-Botoșani. Drumul va avea patru benzi de circulație și separator de sensuri, cu o lungime de aproximativ 26 km

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a informat Consiliul Județean Suceava că a început activitățile necesare pentru încheierea protocolului de colaborare în vederea pregătirii obiectivului de investiții „Drum Expres A7-Suceava – Botoșani”. 

Președintele Gheorghe Flutur a inițiat un proiect de hotărâre care urmează să fie aprobat în ședința din 3 februarie privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., UAT- Județul Suceava, UAT- Județul Botoșani, UAT- Municipiul Suceava și UAT- Municipiul Botoșani pentru realizarea obiectivului de investiții „Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani”

Flutur arată în referatul de aprobare că dezvoltarea economică regională durabilă are ca punct de plecare o bună infrastructură de transport care să deservească toate sectoarele economice și să faciliteze accesul și comunicațiile în această zonă.

El subliniază că rețeaua inadecvată de drumuri are efecte negative asupra mobilității populației, oportunităților de angajare, funcțiilor economice și sociale ale comunităților și implicit asupra coeziunii interne a acestora.

Flutur menționează că printr-o adresă comună transmisă în 20 ianuarie, Județul Suceava împreună cu Județul Botoșani, Municipiul Suceava și Municipiul Botoșani, au solicitat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii-Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A încheierea unui protocol de colaborare privind pregătirea și implementarea obiectivului de investiții „Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani”.

„În prezent, legătura dintre Municipiul Suceava și Municipiul Botoșani este realizată prin intermediul Drumului Național 29 (E58), drum național cu o singură banda pe sens, ce traversează numeroase zone de intravilan, treceri la nivel cu calea ferată și ale cărui elemente geometrice nu asigură condițiile de trafic necesare dezvoltării acestei regiuni cu un enorm potențial economic”, arată Flutur.

Potrivit acestuia, Drumul Național 29 (E58) este foarte aglomerat, fapt ce conduce la creșterea duratei călătoriei și diminuarea siguranței circulației.

Totodată, aglomerările în trafic se resimt pe tot traseul drumului național, iar în ultima perioadă se accentuează pe raza orașului Salcea, în cazul accesului spre Aeroportul  Internațional „Ștefan cel Mare” – Suceava, respectiv a intrărilor și ieșirilor din cele două municipii reședință de județ.

Implementarea obiectivului de investiții „Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani”  va contribui la dezvoltarea sectorului de transport din județele Suceava și Botoșani, la îmbunătățirea vitezelor de circulație prin eliminarea ambuteiajelor majore, a reducerii poluării și a descongestionării traficului din zonele intravilane, asigurând premisele dezvoltării economice a acestei regiuni, precum și dezvoltării echilibrate la nivel de țară, arată președintele CJ Suceava.

El explică în document că Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea de sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027 și Hotărârea Guvernului nr.1312/2021 prin care a fost cuprins obiectivul de investiții „Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani” în Programul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030, au creat cadrul legal pentru încheierea unor parteneriate între CNAIR SA și unitățile administrativ-teritoriale în vederea implementării unor proiecte de interes regional și local.

De altfel, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A prin adresa nr.5644/26.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean Suceava cu nr.2295/26.01.2022, a informat că la nivelul CNAIR SA au fost demarate activitățile necesare pentru încheierea protocolului de colaborare, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2020, în vederea pregătirii obiectivului de investiții „Drum Expres A7-Suceava – Botoșani”. 

Președintele Flutur mai arată că se impune încheierea Protocolului de colaborare între CNAIR, județele Suceava și Botoșani și municipiile Suceava și Botoșani pentru realizarea acestui drum expres cu precizarea că județul Suceava va avea calitatea de coordonator de proiect pentru derularea Protocolului de colaborare.

În raportul serviciului de specialitate se notează că obiectivul de investiții propus „Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani”, va avea destinația de cale de comunicație rutieră cu funcționalitate și caracteristici tehnice de drum expres, cu patru benzi de circulație și separator de sensuri, cu o lungime de aproximativ 26 km.