Lipsa judecătorilor, cea mai mare problemă a instanțelor de pe raza Curții de Apel Suceava pe fondul creșterii numărului de dosare de soluționat. La Gura Humorului încărcătura pe un judecător a depășit 2000 de dosare

 Gradul redus de ocupare al posturilor de judecător la instanțele din raza Curții de Apel Suceava este cea mai mare vulnerabilitate din anul 2021.

Potrivit raportului anual al Curții de Apel Suceava, după o perioadă de patru ani în care volumul de activitate al Curții de Apel Suceava și al instanțelor care își desfășoară activitatea în circumscripția acesteia a cunoscut un trend descrescător, în anul 2021 s-a înregistrat o ușoară creștere a volumului de activitate, de la 110584 cauze în anul 2020 la 111222 cauze în anul 2021, creșterea regăsindu-se la nivelul curții de apel și a celor două tribunale arondate.

La Curtea de Apel Suceava ca instanţă distinctă, numărul total de cauze aflate pe rolul instanței în anul 2021 a crescut cu 16,45% față de anul precedent, de la 6968 dosare de soluționat în 2020, ajungându-se la 8114 dosare de soluționat în 2021.

La Tribunalul Suceava a crescut ușor volumul cauzelor de soluționat, cu 6,36%, de la 14272 dosare în 2020, la 15179 dosare în 2021.

La Tribunalul Botoşani, în anul 2021, s-a înregistrat o creștere a volumului total de activitate cu 4,10%, numărul dosarelor de soluționat în anul 2021 fiind de 9238, față de 8874 dosare în anul 2020.

Judecătoriile au avut de soluţionat în anul 2021 un număr total de 78691 cauze, în scădere faţă de anul 2020, când au avut de soluţionat 80470 cauze.

Încărcătura medie de dosare pe judecător la Curtea de Apel Suceava ca instanţă distinctă în anul 2021 a fost de 581 dosare pe judecător. Comparativ cu anul anterior, cand s-au înregistrat  424 dosare/ judecător, se remarcă o creştere semnificativă, în condiţiile în care, pe aceeași schemă de 47 de posturi, numărul judecătorilor care au funcţionat efectiv la instanţă a scăzut de la 38.8 in anul 2020 la 36.6 in anul 2021.

Tribunalul Suceava a avut o încărcătură medie de 559 dosare pe judecător, iar Tribunalul Botoșani o încărcătură medie de 520 dosare pe judecător.

La judecătoriile din circumscripţia Curţii de Apel Suceava, încărcătura medie, raportată la volumul cauzelor de soluționat, a fost de 1042 dosare pe judecător. Judecătoriile care au înregistrat o încărcătură mai mare de dosare pe judecător decât încărcătura medie sunt: Judecătoria Gura Humorului (2029, locul 3 pe ţară), Judecătoria Suceava (1275), Judecătoria Fălticeni (1194), Judecătoria Dorohoi (1111) și Judecătoria Vatra Dornei (1085).

Cea mai mare vulnerabilitate a Curţii de Apel Suceava şi a instanţelor arondate a constituit-o, în anul 2021, ca şi în anul 2020, gradul redus de ocupare al posturilor de judecători, se arată în raport.

Totodată, se menționează că în ceea ce privește Curtea de Apel Suceava-aparat propriu – sunt vacante 11 posturi de judecători (schema fiind de 47 judecători),  în timp ce 8 judecători (în activitate) îndeplinesc condiţiile de pensionare , iar încă 4 le vor îndeplini la finele anului 2022, existând riscul să se ajungă la un grad de ocupare a posturilor de 51% din schema aprobată.

Situaţia este îngrijorătoare şi la cele două tribunale arondate, Tribunalul Botoşani funcţionând în anul 2021 cu un număr de 24 de judecători dintr-o schemă de 29, preconizându-se că în anul 2022 se vor mai pensiona încă 4 judecători,  iar Tribunalul Suceava a funcţionat cu 40 de judecători dintr-o schemă de 45 de posturi.

De asemenea, la nivelul judecătoriilor arondate există situaţii în care instanţele funcţionează la limita de avarie în ceea ce priveşte ocuparea posturilor de judecători.

La Judecătoria Fălticeni  schema de 8 posturi este ocupată doar de  un judecător definitiv şi doi judecători stagiari. Pentru a se asigura continuitatea activităţii de judecată, preşedintele curţii de apel a dispus delegarea a doi judecători definitivi de la instanţele arondate.

La Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, din schema de 6 posturi, în anul 2021 au funcţionat, în medie, doi judecători definitivi şi un judecător stagiar. Având în vedere numărul cauzelor de soluţionat, pentru asigurarea activităţii de judecată a fost delegat  încă un judecător definitiv începând cu luna august.

La Judecătoria Gura Humorului din schema de 5 posturi de judecători sunt ocupate 2, ambele de către judecători definitivi, din luna decembrie, pentru o perioada de trei luni, fiind delegat încă un judecător definitiv.

Judecătoria Suceava a funcţionat anul anterior cu o medie de 16 judecători definitivi şi doi judecători stagiari, schema instanţei fiind de 21 de posturi.

„Trebuie de precizat că, în condiţiile unei neocupări îngrijorătoare a schemelor de judecători la toate instanţele arondate, soluţia aflată la îndemâna Preşedintelui Curţii de Apel în vederea asigurării funcţionării la parametri optimi a activităţii de judecată, respectiv aceea  de a delega judecători între instanţele arondate, cade în desuetudine, orice delegare la o instanţă creând dificultăţi la instanţa de la care judecătorul a fost delegat”, se mai arată în raport.

Chiar dacă situația resurselor umane arată în prezent destul de pesimist, pentru anul 2022 există însă convingerea şi nu doar speranţa că situaţia se va îmbunătăţi, se precizează în document având ca bază faptul că în prezent se află în derulare o procedură de admitere în magistratură, una de promovare la instanţele superioare, precum şi o sesiune de transferuri astfel că, după un vid legislativ care a durat aproape 3 ani, sistemul judiciar beneficiază de legislaţia care permite asigurarea resursei umane.