Delgaz Grid a investit, anul trecut, peste 67 de milioane de lei pentru modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice din județul Suceava, iar pentru 2022 a planificat investiții de circa 100 milioane lei


Intră acum și în grupul de

Delgaz Grid, compania de distribuţie de electricitate și gaze naturale a Grupului E.ON România, a investit anul trecut 67,1 milioane lei (13,2 milioane euro) pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de distribuţie a energiei electrice din judeţul Suceava, anunță un compania printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, printre prioritățile companiei se află reabilitarea și modernizarea rețelelor, dar și automatizarea infrastructurii prin montarea de echipamente te-lecomandate în stații și posturi de transformare și în rețelele de medie tensiune, contorizarea inteligentă și integrarea în sisteme avansate de management al rețelei, energiei și fluxurilor de date.

Unul dintre aspectele căruia i se acordă o atenție deosebită este gestio-narea surselor de generare distribuite.

„Din ce în ce mai mulți consumatori aleg să-și producă energia necesară din surse regenerabile, și de asemenea apar producători noi de energie din aceleași surse. Integrarea acestora într-un sistem care nu a fost inițial proiectat în acest scop este o provocare pentru orice operator de distribuție”, arată Degaz Grid.

“Prin investițiile pe care le derulăm asigurăm și creșterea capacității rețele-lor pentru racordarea de noi consumatori, precum și preluarea în condiții de siguranță a energiei produse din surse regenerabile, contribuind la crește-rea ponderii energiei verzi și, astfel, la un viitor mai bun pentru noi toți”, declară Mihaela Cazacu, Director General Adjunct al Delgaz Grid.

Totodată, compania este preocupată de digitalizarea proceselor interne, dar și a celor externe, de interacțiune cu clienții sistemului de distribuție (consumatori, producători, prosumatori, furnizori, alți operatori de dis-tribuție).

Rezultatele investițiilor sunt vizibile, calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice, în special în ce privește asigurarea continuității alimen-tării, îmbunătățindu-se de la an la an. Astfel, în 2021 raportat la 2016, numărul întreruperilor a scăzut de 4,6 ori, iar durata acestora de 4,9 ori.

Principalele investiții din 2021 au vizat:

•             continuarea automatizării sistemului de distribuție prin montarea a 84 de echipamente telecomandate în rețelele aeriene de medie tensiune;

•             înlocuirea a 64 de transformatoare;

•             lucrări de modernizare în șase stații de transformare;

•             modernizări, automatizări și integrări în SCADA a posturilor de transformare din mun. Suceava;

•             extinderi de rețele de distribuție și execuția de branșamente pen-tru alimentarea de noi consumatori.

Pentru anul în curs sunt planificate investiții de circa 100 milioane lei (19,7 milioane euro) pentru modernizarea și dezvoltarea rețelelor de dis-tribuție a energiei electrice din județ, în principal pe aceleași categorii ca în 2021:

•             demararea proiectului cu finanțare europeană de modernizare și integrare în SCADA a stației de transformare Siret în vederea creș-terii siguranței preluării energiei electrice produse din resurse re-generabile;

•             demararea proiectului cu finanțare europeană ADMS Suceava (sis-temului de monitorizare inteligentă a distribuției: managementul energiei – contorizare inteligentă, monitorizarea rețelei și mana-gementul întreruperilor);

•             continuarea automatizării sistemului de distribuție prin montarea a 62 de echipamente telecomandate în rețelele aeriene de medie tensiune;

•             modernizări, automatizări și integrări în SCADA posturi de tran-sfor-mare din loc. Siret, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și Rădăuți;

•             extinderi de rețele de distribuție și execuția de branșamente pen-tru alimentarea de noi consumatori.

În total, Delgaz Grid a investit, anul trecut, în aria de electricitate din zona Moldovei 351 de milioane lei (71,5 milioane euro) pentru modernizarea sistemului de distribuție a energiei electrice. Pentru acest an a fost alocat pentru segmentul de electricitate un buget de investiții de 370,5 de milioane lei (73,5 milioane euro).


Intră acum și în grupul de