Trei cadre didactice sucevene au obținut nota 10 la proba scrisă a examenului de titularizare, iar 155 au obținut note mai mici de 5


Intră acum și în grupul de
FOTO: Libertatea.ro

Trei cadre didactice sucevene au obținut nota 10 la proba scrisă din cadrul Concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2022 (înainte de înregistrarea contestațiilor)

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul Concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2022 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

În județ 47,1% dintre candidați au luat note între 7 și 9,99.

În județul Suceava 155 de cadre didactice au obținut note între 1,01 și 4,99, alte 244 de cadre didactice au note cuprinse  între 5,00 și 6,99, alți 358 au note între 7 și 9,99, iar 3 cadre didactice au obținut nota 10 la proba scrisă din cadrul Concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, înainte de soluționarea contestațiilor.

O nota de 10 a fost obținută de o candidată la disciplina Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii.

O altă notă de 10 a fost obținută de o candidată la disciplina Consiliere psihopedagogică și o notă de 10 a fost obținută de o candidată la disciplina farmacie.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a informat că la proba scrisă a Concursului de Titularizare s-au prezentat 818 candidați din totalul celor 929 înscriși și 111 au absentat.

Sursa citată precizează că dintre cei prezenți la această probă, 760 au predat lucrările, iar 58 s-au retras din motive personale după două ore de la debutul probei, nefiind nici un candidat eliminat.

Contestațiile se depun la sediul ISJ Suceava sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 27 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințele de repartizare, organizate de către ISJ Suceava în zilele de 29 iulie şi 1 august.


Intră acum și în grupul de