Peste 50 de mii de somatii si titluri executorii, emise de Directia de Finante Suceava

În primele 11 luni ale anului 2010, au fost depuse 259.897 declaraţii fiscale, cu o valoare a debitelor declarată de 1.099,52 milioane lei, din care s-au încasat prin conformare voluntară 885,73 milioane lei, se precizează în raportul privind Colectarea Veniturilor la Bugetul General Consolidat în perioada 1 ianuarie 2010-30 noiembrie 2010 prezentat în şedinţa Colegiului Prefectural Suceava.

Astfel, gradul de conformare voluntară la plată a scăzut cu 1,79 puncte procentuale faţă de perioada similară a anului precedent, motivaţia reducerii acestui indicator regăsindu-se în manifestarea efectelor crizei, respectiv lipsa de disponibilităţi a agenţilor economici, subliniază directorul executiv al DGFP Suceava, Petrică Ropotă.

În situaţia în care contribuabilul nu procedează la plata voluntară a obligaţiilor fiscale, organul fiscal va demara procedurile de executare silită.

În primele 11 luni ale anului 2010, urmare a aplicării modalităţilor de executare silită, s-a încasat la bugetul general consolidat al statului suma totală de 131,56 milioane lei, realizându-se astfel o rată a veniturilor bugetare colectate prin aplicarea procedurii de executare silită de 10,91%.

Astfel, s-au emis şi comunicat contribuabililor 54.573 somaţii şi titluri executorii pentru recuperarea debitelor în cuantum total de 276.000 mii lei. În urma aplicării măsurii emiterii de somaţii s-au încasat 81.046 mii lei.

De asemenea, s-au efectuat 14.342 popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare pentru recuperarea debitelor în cuantum total de 93.682 mii lei, din care s-a încasat suma de 46.622 mii lei, 562 popriri la terţi pentru recuperarea unor debite în cuantum total de 6.314 mii lei, din care s-a încasat suma de 489 mii lei, s-au înfiinţat 217 sechestre asupra bunurilor mobile pentru suma de 19.817 mii lei, din care s-a încasat suma de 1.943 mii lei, s-au înfiinţat 132 sechestre asupra bunurilor imobile pentru suma de 23.810 mii lei din care au fost valorificate 78 de sechestre, în sumă de 1.463 mii lei.

Măsurile de executare silită luate în vederea recuperării debitelor restante la bugetul general consolidat nu au avut ca şi finalitate încasarea lor în toate cazurile, datorită unor factori cum ar fi, în cazul organizării de licitaţii – lipsa de ofertanţi; suspendarea executării silite de către instanţă; în cazul popririlor – lipsa de disponibilităţi a agenţilor economici.

loading...