Cetatea de Scaun a Sucevei ar putea intra in Patrimoniul UNESCO

Cetatea de Scaun a Sucevei ar putea fi inclusă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, după ce vineri, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat Ministerului Culturii demararea demersurilor în acest sens. Totodată, şeful executivului judeţean a spus, într-o conferinţă, de presă că autorităţile sucevene susţin şi intenţia Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor de includere a mănăstirii Dragomirna în Patrimoniul UNESCO.

În prezent, la Cetatea de Scaun a Sucevei se derulează un proiect cu finanţare europeană pentru reabilitarea acestui monument şi a zonei de protecţie. Banii vor fi investiţi în restaurări, amenajări pesiagistice, crearea de locuri de parcare, reabilitarea căilor de acces şi construirea unui punct de informare. Bugetul total al proiectului este de 52,59 milioane lei, din care 35,58 milioane lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene.

Cetatea de Scaun a Sucevei face parte din sistemul de fortificaţii al Moldovei fiind edificată în perioada mijlocie a domniei lui Petru I (1375 -1391) primul atestat fiind un document din 10 februarie 1388 ce a fost emis din „fortul muşatin” care a fost nucleul iniţial al Cetăţii de Scaun.

Cercetările arheologice efectuate au stabilit că în a doua jumătate a secolului al XV-lea, în timpul domniei lui Ştefan cel Mare (1457 – 1504), au fost efectuate cele mai ample lucrări de lărgire şi amplificare a eşafodajului defensiv al cetăţii.

Totodată, Ştefan cel Mare a decis şi repararea structurilor vechi ale cetăţii, iar în urma descoperirilor arheologice, a unor plăci pavimentare, smălţuite şi ingenios decorate, a unor pietre profilate şi sculptate venind de la chenarele uşilor şi ferestrelor s-a stabilit că estetica de factură europeană occidentală pătrunsese în comportamentul cotidian al unei elite reprezentative din punct de vedere social şi cultural, pentru evul mediu românesc al veacului al XV-lea.

loading...