ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783 anunţă organizarea unei

LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO

ESTIMATĂ DUPĂ PREVEDERILE APV, CU TERMENE DE ACHITARE ŞI RIDICARE CONFORM EŞALONĂRILOR DIN CONTRACTELE DE PRESTĂRI SERVICII (EXPLOATARE) şi anume:

I.MASĂ LEMNOASĂ CE FACE OBIECTUL LICITAŢIEI ESTE:

Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 26832 mc
Lemn rotund pentru cherestea fag – 1777 mc
Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 37 mc
Lemn rotund pentru cherestea DT – 163 mc
Lemn rotund pentru cherestea DM – 2 mc
Lemn rotund pentru construcţii – 1142 mc
Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 1422 mc
Lemn subţire – 255 mc
Lemn foc – 9885 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ – 41.515 mc

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 09 februarie 2011, ora 900, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Broşteni, Crucea, Pojorâta, Moldoviţa, Frasin, Putna, Falcău, Brodina, Mălini şi Adâncata.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia agenţilor economici prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Menţionăm faptul că aceste cantităţi, pe partizi sunt estimate după prevederile actelor de punere în valoare şi vor fi puse la dispoziţie funcţie de derularea contractelor de prestări servicii (exploatare) pentru acestea.

Preselecţia şi înscrierea la licitaţie a agenţilor economici va avea loc in zilele de 03 februarie, între orele 800-1600, ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.

loading...