Facilitati de la Cadastru si Cartea Funciara


Intră acum și în grupul de

Ultimele modificări din Legea Cadastrului 7/1996 aduc noi beneficii şi facilităţi celor care deţin construcţii nefinalizate şi care doresc să se intabuleze în Cartea Funciară, anunţă directorul Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Suceava, Romică Andreica. „Modificarea constă în faptul că, dacă până acum nu se putea intabula o construcţie decât după finalizarea acesteia, în baza unui proces verbal de recepţie, în acest moment se poate intabula şi o construcţie nefinalizată, în funcţie de patru stadii de execuţie”, a explică Andreica, precizând că pentru acest tip de intabulare sunt necesare următoarele documente: autorizaţie de construire, proces verbal privind stadiu fizic al realizării construcţiei, avizat de reprezentantul autorităţii administraţiei publice emitente a autorizaţiei de construire şi documentaţia cadastrală.

Potrivit şefului OCPI Suceava, pentru intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcţiilor pe stadii de execuţie, se va percepe tariful de 60 lei + 0,05% din valoarea de impozitare a construcţiei. „Această nouă reglementare crează premise uriaşe pentru proprietarii unor astfel de construcţii întrucât aceştia vor putea să-şi gireze construcţiile nefinalizate sau vor putea să le vândă, doneze, etc.”, informează Andreica.

El a mai menţionat, totodată, că un alt avantaj major ar fi şi acela că această nouă reglementare poate deveni o pârghie importantă în atragerea de investiţii din fonduri europene, întrucât se poate face o evaluare a construcţiei pe stadii intermediare de execuţie şi implicit acordarea de împrumuturi din partea băncilor, în vederea cofinanţării. „Este de aşteptat, de asemenea, şi o creştere de solicitări pentru programul <>, dat fiind faptul că tinerii pot opta şi pentru construcţii aflate într-un anumit stadiu de execuţie şi nefinalizate, nu doar pentru apartamente sau case gata construite, deci intabulate”, a conchis şeful OCPI Suceava.


Intră acum și în grupul de