Din cele 600 de posturi de la Primăria Suceava, Ion Lungu reduce efectiv 18 de posturi. Poliția Locală rămâne fără trei angajați. Legea prevede reducerea cu 10 la sută a numărului de angajați


Intră acum și în grupul de

Consiliul Local Suceava urmează să se întrunească, vineri dimineața, în ședință de îndată pentru a pune în practică reducerea de posturi în administrația locală cu 10 la sută potrivit Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

„Numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale(…)se reduce cu 10% începând cu data de 1 noiembrie 2023”, prevede legea pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.

Proiectul de hotărâre supus aprobării Consiliului Local Suceava cuprinde propunerile primarului municipiului Suceava – ordonator principal de credite, Ion Lungu, privind reducerea numărului de posturi corespunzător unității administrativ-teritoriale municipiului Suceava cu 10% față de cel comunicat de Instituției Prefectului – Județul Suceava pentru anul 2023, aceasta însemnând reducerea de la 600 la 540 de posturi.

În expunerea de motive se arată că având în vedere faptul că de la înființare și până în prezent Poliția Locală Suceava a funcționat cu un număr de personal rezultat prin completarea numărului de personal propriu cu posturi împrumutate din cele ale UAT, în prezent având un număr de personal de 126 de posturi față de numărul de 123 posturi – comunicat de Instituția Prefectului – Județul Suceava, este evident faptul că trebuie reduse 3 posturi.

„Raportat la existentul de 596 de posturi aferente UAT Municipiul Suceava și cele 126 de posturi existente la Poliția Locală Suceava, care totalizează 722 de posturi, față de un total maxim admisibil de 663 de posturi (540 la UAT și 123 la Poliția Locală Suceava), numărul de posturi care trebuie reduse este de 59 din care 3 la Poliția Locala Suceava”, se arată în raportul serviciului de specialitate.

Totodată, este prezentată în anexă și lista posturilor care se reduc.

Din cele 56 de posturi care se reduc din aparatul propriu al Primăriei, 38 sunt posturi vacante, iar de la Poliția Locală se reduc trei posturi ocupate de un șef de birou și doi polițiști locali.


Intră acum și în grupul de