Alte 16 biblioteci publice din judetul Suceava vor fi dotate cu calculatoare, in cadrul Programului Biblionet

Biblioteca Bucovinei ,,I.G.Sbiera” din Suceava, desemnată câştigătoare a Programului Biblionet în urma procesului de selecţie din 2009, a reuşit să includă în acest program, în primele 3 runde (2009, 2010, 2011), un număr de 51 de biblioteci publice din judeţ ce au fost dotate cu 232 computere şi echipamente periferice, informează directorul instituţiei, Gabriel Cărăbuş, într-un comunicat de presă.

Totodată, acesta susţine că 70 de bibliotecari au beneficiat de cursuri de instruire IT şi administrare a bibliotecii cu acces public la internet.

“Cunoscând beneficiile pe care le poate oferi comunităţii o bibliotecă modernă, Biblioteca Bucovinei a depus aplicaţiile şi în acest an, pentru includerea în runda a IV-a a programului a unui număr de 18 biblioteci publice din judeţ.

În urma procesului de selecţie aferent anului 2012 au fost acceptate în Programul Biblionet 16 biblioteci publice, respectiv cele din localităţile: Cîrlibaba, Dorna Candrenilor, Drăgoieşti, Hânţeşti, Horodnic de Jos, Horodniceni, Ilişeşti, Mănăstirea Humorului, Bălcăuţi, Păltinoasa, Pîrteşii de Jos, Preuteşti, Rîşca, Salcea, Zamostea, Zvoriştea. Acestea vor urma să primească drept donaţie 64 de calculatoare – câte 4 pentru fiecare localitate, 16 scannere, 16 imprimante, 16 videoproiectoare etc şi soft-urile aferente, respectiv cursuri gratuite de instruire pentru aproximativ 20 de bibliotecari.

Eforturile şi contribuţiile partenerilor din program au ca scop asigurarea demersurilor de dezvoltare şi modernizare a bibliotecilor publice. Primăriile din comunităţile locale îşi asumă, astfel, responsabilităţi legate de administrarea şi funcţionarea bibliotecilor publice cu acces public la Internet şi de introducerea în bugetul local anual a costurilor aferente funcţionării acestora”, precizează directorul Bibliotecii Bucovina în comunicatul de presă.

Programul Biblionet constă în donarea către bibliotecile publice din România de echipamente IT cu acces la Internet, în programe de instruire pentru bibliotecari, precum şi în acţiuni de sensibilizare a publicului larg faţă de lectura şi rolul instituţiei bibliotecii în viaţa comunităţii.

“Centrul de formare Biblionet din cadrul bibliotecii judeţene dotat cu 11 laptopuri, 1 scanner, 1 videoproiector, 1 imprimantă, reprezintă în momentul de fată, locul unde se desfăşoară atât cursurile de instruire pentru bibliotecarii din judeţ, cât şi cursuri de instruire în utilizarea calculatorului adresat seniorilor.

În săptămâna 6-10 august 2012, 10 bibliotecari din bibliotecile publice incluse în runda a III-a vor parcurge cursul Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă. Cursul este parte integrantă din Programul Biblionet şi are ca scop pregătirea bibliotecarilor pentru a dezvolta o plajă cât mai largă de servicii în beneficiul utilizatorilor de bibliotecă. Rezultatele aşteptate în urma derulării acestui curs sunt dezvoltarea abilităţilor de analiză a nevoilor comunităţii şi dezvoltarea unor servicii noi/îmbunătăţite în cadrul bibliotecii locale”, mai menţionează Gabriel Cărăbuş în comunicatul de presă.