Guvernul a aprobat proiectul de Ordonanta de Urgenta privind Sistemul National d


Intră acum și în grupul de

Situatia de urgenta se defineste ca fiind evenimentul exceptional, cu caracter non-militar, care prin amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul inconjurator, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate.

Sistemul vizeaza prevenirea si gestionarea urmatoarelor tipuri de risc: cutremure, inundatii, accidente, explozii, avarii, alunecari sau prabusiri de teren, imbolnaviri in masa, prabusiri ale unor constructii, instalatii sau amenajari, esuarea sau scufundarea unor nave, caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos, tornade, avalanse, esecul serviciilor de utilitati publice si alte calamitati naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate sau favorizate de factorii de risc specifici.

Reconstructia legislativa vizeaza inlocuirea mecanismului actual de articulare a sistemului fortelor angajate in gestionarea, la nivel national si local, a problematicii de aparare impotriva dezastrelor si rezolvarea altor situatii de urgenta.

Proiectul propune tratarea, in mod unitar, a problematicii referitoare la monitorizarea factorilor de risc, interventia unitara a structurilor statale pentru rezolvarea situatiilor de urgenta, asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare, precum si cooperarea cu structurile internationale.

Se propune infiintarea, la nivel central si teritorial, a structurilor cu atributii in domeniul gestionarii situatiilor de urgenta, respectiv de coordonare, planificare si suport al deciziei, cu activitate temporara sau permanenta, plasate intr-un sistem ierarhizat dupa criteriile administrativ – teritorial si al domeniului de responsabilitate, asigurand gestionarea unitara si permanenta a activitatilor de planificare si realizare a masurilor de prevenire, limitare si inlaturare a efectelor distructive ale situatiilor de urgenta.

In conceptia actualului proiect se propune renuntarea la structurile de decizie de tip „comisii”, fara personalitate juridica, consacrate, in principal, de Ordonanta Guvernului nr.47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor.

Se propune infintarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, in coordonarea Primului-ministru si in subordinea ministrului administratiei si internelor, ca organism de suport al deciziei, iar ca organism tehnic – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, care se constituie ca organism tehnic, cu activitate permanenta, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, asigura planificarea si aplicarea unitara pe intreg teritoriul tarii, a masurilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc, constituirea si exploatarea bazei de date privind situatiile de urgenta, respectarea conventiilor si acordurilor la care Romania este parte si functionarea ca punct national de contact in relatiile cu structurile internationale similare, inclusiv privind solicitarea/acordarea de asistenta internationala. La nivelul inspectoratului general se constituie un centru operational.

La nivelul ministerelor si al celorlalte institutii cu atributii pe linia gestionarii situatiilor de urgenta se constituie comitete, ca structuri de sprijin a deciziei, cu activitate temporara si centre operative, ca structuri tehnice de planificare, monitorizare si realizare a conducerii, cu activitate permanenta.

La nivel teritorial, pentru gestionarea situatiilor de urgenta, se infiinteaza comitete judetene si comitete locale, ca structuri de sprijin a deciziei, cu activitate temporara, iar ca structuri tehnice de planificare, serviciile publice pentru situatii de urgenta, cu activitate permanenta.

Proiectul de Ordonanta de Urgenta a Guvernului stabileste principalele atributii ale structurilor destinate managementului situatiilor de urgenta si evidentiaza responsabilitatea autoritatilor administratiei publice centrale si locale in astfel de situatii.

Structura Sistemului National pentru Managementul Situatiilor de Urgenta, prezentata in proiectul de Ordonata de Urgenta a Guvernului, asigura conditiile de operativitate necesare raspunsului in situatii de urgenta, crearea premiselor necesare optimizarii cadrului de colaborare, la nivelul administratiei publice centrale si locale de specialitate, precum si armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile in materie ale Uniunii Europene.


Intră acum și în grupul de