Comitetul informal UE #8211 Romania privind Reforma Administratiei Publice


Intră acum și în grupul de

Discutiile de marti au avut la baza proiectul actualizat al Strategiei privind accelerarea reformei in administratia publica pentru perioada 2004 – 2006, document apreciat de catre expertii Comisiei ca fiind un document imbunatatit si care face posibilã trecerea la programarea multianuala in sectorul administratiei publice.

Reuniunea a fost co-prezidata de Enrico Grillo Pasquarelli, din partea Comisiei Europene si de l Alexandru Farcas, ministrul integrarii europene. Au fost prezenti, de asemenea, ministrul de stat Ioan Rus, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, domnul Eugen Bejinariu si seful Cancelariei Primului Ministru, Alin Teodorescu. La lucrari a participat seful Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti si reprezentanti ai Comisiei Europene (Directia Generala Extindere), ai ambasadelor statelor membre UE, ai organismelor financiare internationale, precum si ai administratiei publice centrale din Romania (Ministerul Integrarii Europene, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice, Secretariatul General al Guvernului, Agentia pentru Strategii Guvernamentale, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Institutul National de Administratie, Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, Secretariatul General al Camerei Deputatilor si Senatului). La reuniune au participat, de asemenea, consilierii de pre-aderare care isi desfasoara activitatea in cadrul proiectelor de twining din domeniu.

Temele abordate in cadrul reuniunii au fost legate de: progresele in implementarea reformei functiei publice (cadrul legal; reforma sistemului de salarizare; pregatirea profesionala initiala si continua; aplicarea procedurilor de promovare si evaluare; baza de date pentru functia publica; consolidarea structurilor administrative pentru managementul fondurilor UE; procesul de descentralizare (Legea cadru si Legea privind profesionalizarea prefectilor, progrese in procesul de descentralizare si deconcentrare a serviciilor publice, precum si de descentralizare fiscala) si procesul legislativ si coordonarea politicilor (misiunea si rolul Unitatii de Politici Publice, progrese privind dezvoltarea strategiei de reforma a procesului de formulare a politicilor, implementarea Legii privind liberul acces la informatiile de interes public si Legea privind transparenta decizionala in administratia publica).

Reuniunea a oferit reprezentantilor Comisiei Europene posibilitatea unei cunoasteri mai aprofundate a progreselor realizate de Romania in domeniul reformei administratiei publice si a prezentat un interes deosebit in privinta resurselor financiare si umane disponibile pentru derularea acestui proces. Totodata, reprezentantii Guvernului Romaniei s-au angajat sa informeze in mod constant oficialitatile europene asupra realizarii obiectivelor prevazute in Strategia actualizata de accelerare a reformei in administratia publica.

Un rol important al reuniunii a fost si acela de a clarifica reprezentantilor europeni noua structura a Guvernului si responsabilitatile institutiilor nou create, facandu-se delimitarea clara a responsabilitatilor acestora, prin reliefarea nesuprapunerii de atributii.

In ceea ce priveste descentralizarea, reprezentantii Comisiei Europene au apreciat initiativele legislative in domeniu, reuniunea marcand totodata si angajamentul Ministerului Finantelor Publice de a se implica in sustinerea eforturilor de alocare a resurselor financiare necesare autoritatilor locale pentru o descentralizare efectiva.

Expertii europeni au apreciat infiintarea Unitatii de Politici Publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu rol in coordonarea procesului de formulare a politicilor, considerand ca in acest nou cadru, Guvernul isi va putea exercita aceasta sarcina. Totodata, a fost apreciat si modul de implementare a Legii privind liberul acces la informatiile de interes public si Legii privind transparenta decizionala in administratia publica, precum si rezultatul privind reducerea numarului de ordonante de urgenta adoptate de catre Guvern, ca urmare a redefinirii conditiilor de urgenta din noua Constitutie.


Intră acum și în grupul de