Guvernul a adoptat proiectul legii privind organizarea studiilor universitare


Intră acum și în grupul de

Fiecare ciclu de studii are proceduri distincte de admitere si de absolvire. Duratele lor pe specializari sunt stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu avizul consultativ al Consiliului National al Rectorilor si se supun spre aprobare Guvernului.

Organizarea studiilor universitare care pregatesc pentru profesiile reglementate prin norme europene speciale se realizeaza in concordanta cu acestea.

Organizarea fiecarui ciclu de studii se afla in competenta institutiilor de invatamant superior cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, care se acorda pe baza analizelor care dovedesc performantele si resursele acestora.

Totodata, Ministerul Educatiei si Cercetarii impreuna cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei urmaresc adaptarea ofertei educationale in invatamantul universitar, pe cicluri, in functie de cerintele pietei muncii si de dezvoltarea vietii sociale.

Studiile universitare de licenta corespund unui numar de credite de studiu transferabile in sistemul European-ECTS-cuprins intre minimum 180 si maximum 240. In cadrul invatamantului de zi durata normala a studiilor este de 3-4 ani, iar la cel seral, mai mare cu un an pentru fiecare specialitate, decat durata de la invatamantul de zi.

Studiile universitare de licenta asigura un echilibru intre cunostintele si competentele generale si de specialitate obtinute, in vederea calificarii absolventilor pentru profesie sau pentru ciclul de studii urmator. In cadrul acestora este obligatorie efectuarea unor stagii de practica.

Totodata, aceste studii de licenta ofera cunostinte si competente largi, pe domenii de studii.

Ministerul Educatiei elaboreaza anual lista actualizata a domeniilor si specializarilor de licenta si o supune spre aprobare Guvernului. Universitatile pot organiza cu finantare proprie si studii in alte specializari decat cele din lista, cu respectarea procedurilor de autorizare si acreditare.

Diplomele de licenta care se acorda la absolvirea acestor studii atesta ca titularii acestora au dobandit cunostinte si competente generale si de specialitate precum si abilitati cognitive specifice.

Studiile universitare de masterat corespund unui numar de ECTS cuprins intre maximum 120 si minimum 60. La invatamantul de zi durata normala a studiilor este de 1-2 ani. Durata totala cumulata a ciclului I (studii de licenta) si a ciclului II (masterat) trebuie sa corespunda obtinerii a cel putin 300 de credite de studiu transferabile.

Pentru profesii reglementate prin norme sau reglementari speciale europene, cele doua cicluri de studii pot fi oferite comasat intr-un program unitar de studii universitare cu o durata intre 5 si 6 ani, la invatamant de zi. Diplomele obtinute in acest caz echivaleaza cu cele de master.

Studiile universitare de masterat sunt de cercetare sau profesionale si se organizeaza de regula la invatamant de zi.

Cele de cercetare vizeaza dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica a studentilor si constituie totodata o faza premergatoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Studiile de masterat profesionale se pot organiza si cu frecventa redusa sau la distanta. Durata lor nu poate depasi cu mai mult de un an pe cea a invatamantului de zi. Din categoria acestora fac parte si studiile universitare de masterat psiho-pedagogic. Acestea din urma corespund unui numar de 120 de credite de studiu transferabile.

Studiile de masterat cuprind un stagiu obligatoriu de practica in laboratoare, unitati, institutii sau organizatii de specialitate.

Absolventii cu diploma de masterat profesional se pot inscrie la doctorat, cu conditia obtinerii unor credite suplimentare de studii, stabilite de universitate, din programele de masterat de cercetare.

Absolventii cu diploma de studii universitare de masterat de cercetare pot ocupa posturi didactice in invatamantul superior cu conditia parcurgerii unui modul de pregatire psiho-pedagogica corespunzator a minimum 30 de credite.

Actul normativ mai stabileste faptul ca institutiile de invatamant superior sunt autonome si isi asuma responsabilitatea pentru proiectarea, aplicarea si dezvoltarea de specializari academice si programe de studii corespunzatoare.

La programele de studii universitare de masterat finantate in conditiile Legii Invatamantului 84/1995 se pot inscrie 50% din numarul de absolventi cu diploma de licenta.

Ministerul Educatiei si Cercetarii poate incerdinta institutiilor de invatamant universitar initierea, aplicarea si dezvoltarea de programe de studii pentru specializari de masterat de interes public, asigurand finantarea in conformitate cu legislatia in vigoare.

Studiile universitare de doctorat au de regula o durata de 3 ani care poate fi prelungita cu 1-2 ani in situatii speciale, cu aprobarea senatului universitar.

Aceste studii cuprind o componenta importanta de cercetare, urmarind crearea de noi cunostinte, interpretarea si aplicarea acestora intr-un domeniu. Diplomele de doctor atesta ca titularii acestora au dobandit cunostinte si competente generale si se specialitate precum si abilitati cognitive specifice.

Organizarea invatamantului universitar pe trei cicluri de studii asigura armonizarea sistemului de invatamant superior din Romania cu sistemele de invatamant superior care se creeaza in cadrul Spatiului European al Invatamantului Superior.

Aplicarea in toate universitatile a Sistemului European de Credite de Studiu Transferabile este obligatorie.

Incepand cu anul universitar 2005-2006, universitatile elibereaza gratuit fiecarui absolvent Suplimentul la Diploma, inclusiv in limba engleza (Diploma Supplement), pentru promovarea dimensiunii europene a invatamantului superior din Romania.

Se prevede de asemenea posibilitatea promovarii programelor de studii integrate, care sa conduca la obtinerea de diplome comune (joint degrees).

Invatamantul superior descurta durata, care se desfasoara in prezent in colegiile universitare existente la date publicarii acestei legi, se reorganizeaza in studii universitare de licenta in domeniile existente sau apropiate.

Invatamantul superior de scurta durata care in prezent ofera o profesionalizare distincta si un bun plasament pe piata fortei de munca in domenii in care nu se ofera in prezent invatamant superior de lunga durata, se reorganizeaza in studii universitare de licenta de ciclul I cu 180 de credite.

Organizarea programelor de studii in institutiile de invatamant superior care pregatesc specialisti in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale se stabileste prin Hotarare de Guvern.

Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei stabilesc corespondenta intre calificativele academice si Nomenclatorul ocupatiilor, precum si modificarile necesare in sistemul de salarizare, in conditiile legii.

Diplomele absolventilor de invatamant superior sunt recunoscute si ofera drepturi in conditiile stabilite de legislatia in vigoare. Ele asigura accesul la profesii si ocupatii diferite, care vor fi stabilite prin lege.

Prevederile acestei legi se aplica incepand cu anul universitar 2005-2006, pentru studentii admisi in anul I.


Intră acum și în grupul de