Guvernul a adoptat proiectul legii privind organizarea studiilor universitare

Fiecare ciclu de studii are proceduri distincte de admitere si de absolvire. Duratele lor pe specializari sunt stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu avizul consultativ al Consiliului National al Rectorilor si se supun spre aprobare Guvernului.

Organizarea studiilor universitare care pregatesc pentru profesiile reglementate prin norme europene speciale se realizeaza in concordanta cu acestea.

Organizarea fiecarui ciclu de studii se afla in competenta institutiilor de invatamant superior cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, care se acorda pe baza analizelor care dovedesc performantele si resursele acestora.

Totodata, Ministerul Educatiei si Cercetarii impreuna cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei urmaresc adaptarea ofertei educationale in invatamantul universitar, pe cicluri, in functie de cerintele pietei muncii si de dezvoltarea vietii sociale.

Studiile universitare de licen