COMUNICAT “ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ”

Sub titlul “Exemple de bune practici – poveşti de succes”, site-ul www.fseromania.ro, instrument de comunicare oficială al Fondului Social European (FSE), care, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, a făcut posibilă derularea proiectului nostru, oferă o imagine completă asupra a ceea ce înseamnă modele fericite de implementare a proiectelor cu finanţare POSDRU.

 

Echipa de implementare a proiectului “ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ” îşi exprimă pe această cale satisfacţia nominalizării drept model de bune practici pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov. Suntem astfel, încredinţaţi că activitatea noastră s-a aflat mereu sub semnul eficienţei şi mulţumim tuturor colaboratorilor noştri, alături de care am făcut posibilă această onorabilă remarcare.

 

În urma experienţei în cadrul proiectului “ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ”, putem identifica aspectele care ne-au adus această onorantă nominalizare. Le enunţăm nu cu titlu de laudă, ci în ideea de a fi de folos altor echipe de implementare a proiectelor cu finanţare POSDRU:

 

  • Abordarea colaborării cu companiile selectate pe principiile de parteneriat promovate în mediul de business

 

  • Derularea proiectului ca pe un business, respectiv acţionând ca o companie în sine, care lucrează pe bază de proceduri şi care oferă servicii clienţilor (percepem companiile selectate drept clienţi ai noştri)

 

  • ·         Comunicarea deschisă, transparența maximă în relația cu reprezentanții OIRPOSDRU București-Ilfov, cât și abordarea relației cu aceștia, în același sens, ca o relație de parteneriat bazată pe un contract ferm

 

Accesează aici nominalizările FSE: http://www.fseromania.ro/index.php/implementeaza/exemple-de-bune-practici

 

“ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ”  – REPERE

 

        Proiectul „ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ” este derulat de SCHULTZ CONSULTING în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Suceava şi cu Fundația Școala Română de Afaceri a Camerelor de Cormerț și Industrie – filiala Brașov,  începând cu luna ianuarie 2011.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni şi are ca obiectiv dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare administrării eficiente a afacerilor pentru echipele de management a 75 de companii din regiunile Bucureşti – Ilfov, Nord-Est şi Centru.

Proiectul pune accent pe oferirea de servicii integrate de sprijin şi asistenţă managerială unui număr de 75 de companii și echipelor de management ale acestora. Provocarea pe care echipa proiectului şi-a asumat-o este aceea de a oferi servicii şi soluţii manageriale de calitate reprezentanţilor mediului de afaceri din 3 regiuni de dezvoltare.

 

Rezultatele proiectului – noiembrie 2012

ü      75 de companii selectate pentru participarea la proiect

ü      75 de rapoarte de evaluare realizate

ü      12 programe de formare elaborate şi acreditate (CNFPA)

ü      12 programe de formare implementate

ü      400 manageri instruiți în fiecare dintre cele 10 domenii de formare dezvoltate în cadrul programului

ü      400 de certificate CNFPA eliberate în domeniul managementului

Rezultate așteptate în perioada următoare

ü      75 de strategii de intervenţie realizate

ü      75 de planuri de acţiuni elaborate

ü      Cel puţin 10 instrumente şi aplicații de management elaborate şi pilotate în rândul celor 75 de companii membre ale grupului-ţintă

ü      Consultanţă punctuală şi coaching pentru managementul celor 75 companii pe o perioadă de 6 luni

ü      75 rapoarte suport pentru companii elaborate