ANUNŢ

 

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 09.12.2013, ora 10,

CONCURS (etapa a II-a )

pentru ocuparea următoarelor posturi:

–         2 posturi pădurar pe durată determinată: O.s. Dolhasca şi O.s. Adîncata

–         4 posturi fasonator mecanic: O.s. Crucea (2), O.s. Putna (1), O.s. Mălini (1)

–         1 post maşinist maşini terasamente: O.s. Iacobeni

–         1 post piscicultor (muncitor): O.s. Brodina

–         7 posturi muncitor necalificat: O.s. Broşteni (1), O.s. Crucea (2), O.s. Iacobeni (1), O.s. Vama (1), O.s. Moldoviţa (1), O.s. Dolhasca (1)

–         1 post îngrijitor cabaline: Herghelia Rădăuţi

Condiţii de participare pentru  posturile de pădurar:

–         absolvent al liceului silvic sau al şcolii profesionale silvice;

–         grad profesional minim: pădurar debutant.

Condiţii de participare pentru posturile  de muncitori calificaţi (maşinist terasamente, fasonator mecanic, piscicultor):

–         şcoală profesională sau curs de calificare.

Condiţii de participare pentru posturile  de muncitori necalificaţi:

–         şcoală generală

Condiţii de participare pentru posturile de îngrijitor cabaline:

–         curs de calificare.

Concursul se desfăşoară la sediul D.S. Suceava pentru posturile de pădurar şi la sediul fiecărei subunităţi care are postul vacant (ocol silvic şi respectiv herghelie) pentru posturile de muncitori.

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.11 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.239/2013 şi va consta în probă scrisă şi interviu.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 05.12.2013, ora 16.30, depunând următoarele documente:

  1. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
  2. curriculum vitae (model european);
  3. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
  4. carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
  5. certificat de cazier judiciar;
  6. buletin (carte) de identitate (copie);
  7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru muncă;
  8. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.

Tematica şi bibliografia se poate ridica de la Biroul Resurse Umane –  Direcţia Silvică Suceava.

 

DIRECTOR,

 

Ing. Sorin CIOBANU