Vasile Irinel Costan este noul director al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor Suceava

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor (ITCSMS) Suceava are o nouă conducere. Este vorba despre Vasile Irinel Costan, funcţionar public detaşat de la Consiliul Judeţean în cadrul (ITCSMS Suceava), care a câştigat concursul pentru ocuparea funcţiei de director executiv din cadrul Inspectoratului pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Suceava.

Costan vasile irinel

Potrivit Biroului de presa al ITCSMS Suceava, Costan a promovat cele două probe de specialitate şi legislaţie ale concursului desfăşurat săptămâna trecută, la A.N.F.P. Bucureşti, cu un punctaj total de 165,6 puncte, şi anume 78p la interviu şi 87,6p la probă scrisă.

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Suceava este organizat prin Hotărârea Guvernului României nr. 716/02.09.1999 şi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică, finanţată din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor.

Structura organizatorică şi numărul personalului Inspectoratului este stabilită prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 392/2009 .