ANUNT PUBLIC

  R.N.P. ROMSILVA – D.S. SUCEAVA titular al  “Amenajamentelor ocoalelor silvice Broşteni fond forestier proprietatea publică a statului, Marginea fond forestier proprietatea publică Comunei Horodnic de Sus, Putna fond forestier proprietate publică a Comunei Putna ” anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru modificarea prevederilor amenajamentelor silvice menţionate. Informaţiile şi observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului, al modificărilor propuse pot fi consultate şi primite la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, strada Bistriţei, nr. 1A.