ANUNŢ

 

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 10.02.2014, ora 10, CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi:

–     1 post şofer: aparat direcţie

–         2 posturi tafist: Ocolul silvic Frasin (1) şi O.s. Pătrăuţi;

–         5 posturi fasonator mecanic Ocolul silvic Frasin (2) şi O.s. Pătrăuţi (3);

–         6 posturi muncitor necalificat: O.s. Frasin (4) şi O.s. Pătrăuţi (2);

–         1 post fasonator mecanic durată determimată: O.s. Pojorîta

 

Concursul se va desfăşura la sediul ocolului silvic care are postul vacant. Pentru postul de şofer, concursul se va desfăşura la sediul direcţiei silvice.

 

Condiţii de participare pentru postul  de şofer:

–         absolvent al învăţământului mediu;

–         permis de conducere categoria B.

 

Condiţii de participare pentru posturile  de tafist şi fasonator mecanic:

–         şcoală profesională sau curs de calificare.

 

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.10 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.239/2013 şi va consta în probă practică.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de  06.02.2014, ora 16.30, depunând următoarele documente:

  1. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
  2. curriculum vitae;
  3. diploma/adeverinţă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată );
  4. carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
  5. buletin (carte) de identitate (copie);
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru muncă în meseria respectivă;
  7. recomandare de la ultimul loc de muncă.