Pensionarii vor primi noi taloane speciale de calatorie


Intră acum și în grupul de

Pensionarii din sistemul public de pensii, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale beneficiaza anual de un total de 6 calatorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru calatoriile pe calea ferata cu tren de persoane ori accelerate fara regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de calatori clasa a II a la transportul intern in comun, intre localitati. De aceasta facilitate nu beneficiaza pensionarii care au dreptul la calatorii gratuite, stabilite in baza altor reglementari legale.

Unitatile cu capital de stat, cat si societatile comerciale cu capital privat, care efectueaza transport public de calatori intre localitati (operatorii de transport) trebuie sa fie licentiate pentru aceasta activitate conform prevederilor legale.

Calatoriile pensionarilor se efectueaza cu legitimatiile de calatorie specifice mijloacelor de transport pe calea ferata, auto si naval, eliberate de catre operatorii de transport. Pentru procurarea acestor legitimatii, pensionarilor li se elibereaza anual taloane speciale de calatorie.

Evidenta pensionarilor beneficiari de calatorii cu reducere de 50% se asigura de MMSSF prin casele teritoriale de pensii.

Taloanele speciale de calatorie se emit de MMSSF si se difuzeaza pensionarilor prin grija Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale si, respectiv, prin casele teritoriale de pensii.

Pana la data de 31.12.2004 se vor folosi taloanele speciale de calatorie eliberate pensionarilor pentru anul 2004.

Incepand cu 01.01.2005 va intra in vigoare un nou model de talon special de calatorie. Acesta este format din talonul de pensie, sase cupoane-talon, detasabile si sase cupoane-anexa, detasabile, corespunzatoare celor sase calatorii simple pentru transportul pe calea ferata, auto sau naval cu tarif redus de 50%.

Cupoanele anexa se folosesc numai pentru transportul pe calea ferata, in cazul in care calatoria inceputa cu un tren de persoane va continua cu un tren de rang superior. Pe acest cupon anexa este inscrisa mentiunea ” 50% reducere supliment tren accelerat”, codul casei teritoriale de pensii (CTP), numarul dosarului de pensie si codul numeric personal (CNP) care vor fi completate de catre pensionar.

Talonul de pensie din luna emiterii taloanelor speciale de calatorie cu reducere de 50% reprezinta talonul special de calatorie cu care pensionarul se legitimeaza in mijlocul de transport.

Talonul special de calatorie cuprinde datele de identificare ale pensionarului, respectiv codul casei teritoriale de pensii, numarul dosarului de pensie, numele si prenumele pensionarului, codul numeric personal al pensionarului, domiciliul acestuia sau mentiunea „Cont curent personal deschis la…nr…”.

MMSSF asigura transmiterea taloanelor speciale de calatorie fiecarui pensionar, pentru un nou an calendaristic, pana cel mai tarziu in luna decembrie a anului in curs, odata cu plata drepturilor de pensie pe luna respectiva, prin unitatile de posta, unitatile CEC sau ale altor banci autorizate, la care pensionarii au deschis cont curent personal. Pensionarii inscrisi la pensie in cursul unui an calendaristic vor primi taloane speciale de calatorie odata cu plata lunara a primei pensii din anul respectiv.

Pentru pensionarii care au primit taloane speciale de calatorie si ale caror date de identificare se modifica in cursul anului- schimbari de nume, de cod numeric personal (CNP), de adresa, mutarea in alta localitate- nu se mai emit noi taloane, legitimarea facandu-se pe baza actelor respective.

Taloanele speciale de calatorie care se intorc la Casa teritoriala de pensii odata cu mandatele de plata a pensiilor neachitate, se vor pastra in evidenta, in conformitate cu normele de lucru interne. In cazul ivirii unor dificultati in tratarea acestor situatii pensionarii in cauza se vor adresa caselor teritoriale de pensii.

Calatoria cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru calatoriile pe calea ferata, cu mijloace auto sau cu navele de calatori clasa II-a se face in baza unei legitimatii de calatorie obtinute, dupa caz, de la punctele de vanzare a legitimatiilor de calatorie sau direct din mijlocul de transport, in conditiile stabilite de operatorii de transport.

Eliberarea legitimatiilor de calatorie de catre operatorii de transport feroviar, auto sau naval se face in baza cuponului-talon prezentat si a achitarii costului biletului redus cu 50%.

In perioada 01.07.2004-31.12.2004, calatoria pe calea ferata se efectueaza pe baza cupoanelor-talon cuprinse in cadrul taloanelor speciale de calatorie eliberate pentru 2004 prin achitarea a 50% din tariful trenului de persoane, respectiv 50% din tariful suplimentului de tren accelerat pentru relatia solicitata. Casierul cf sau vanzatorul de bilete va retine cuponul-talon completat cu datele necesare si va elibera o legitimatie de calatorie de 50% reducere (bilet de carton sau bilet bianco).

Pentru calatoria cu tren accelerat cu regim de rezervare, rapid sau intercity se va achita: 50% din tariful trenului de persoane, 50% din suplimentul de tren accelerat, diferenta intre suplimentul de tren rapid, respectiv intercity si suplimentul de tren accelerat, plus tichetul integral de rezervare a locului, atunci cand e cazul.

Pentru calatoria la clasa I se vor achita integral diferentele tarifare, conform reglementarilor in vigoare.

La verificarea legitimatiilor de calatorie in mijlocul de transport, personalul de tren, respectiv personalul stabilit pentru verificarea legitimatiilor de calatorie, precum si organele de control specifice tipului de transport vor solicita persoanelor care prezinta bilete cu reducere de 50% pentru pensionari actul de identitate si talonul special de calatorie din care a fost detasat cuponul-talon.

Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor cu reducere de 50% pentru pensionari sunt considerate fara legitimatie de calatorie si sunt tratate in conformitate cu reglementarile specifice tipului de transport. Identificarea, ori de cate ori este necesar a pensionarilor, beneficiari de legitimatii de calatorie eliberate conform prezentelor norme metodologice, se face cu respectarea prevederilor legale privind identificarea.

In cazul in care in viitor vor aparea unele modificari organizatorice privind relatiile dintre unitatile care participa la aplicarea acestor norme metodologice, acestea vor fi tratate de comun acord intre MMSSF, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.


Intră acum și în grupul de