ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,

cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunţă organizarea la sediul acesteia,  a unor:

  LICITATII DE MASA LEMNOASA  – în data de 03.04.2014

 

dupa cum urmeaza:

 

A. LICITATIE INTERMEDIARA pentru  masa lemnoasă pe picior ,

în data de 03 aprilie 2014,începând orele 0900,

 

posibilitatea anului 2014, în volum total de 10,7 mii mc, din care: 9,0 mii mc fond forestier de stat şi 1,7 mii mc fond forestier administrat proprietate UAT, de la ocoalele silvice: Iacobeni, Vama, Moldovita, Solca, Mălini si Râşca.

Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare.

 Pentru admiterea la licitatie Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia in data de  27 martie 2014, intre orele 900-1600 , data la care se vor face si inscrierile pentru licitatie.

Pentru participarea la licitaţie, persoanele juridice vor depune, documentaţia de preselecţie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.

Celelalte condiţii de desfăşurare a preselecţiei si a licitaţiei sunt cuprinse în caietul de sarcini al licitaţiei şi sunt aceleaşi ca la licitaţiile anterioare.

B. LICITAŢIE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ şi din CONFISCĂRI
în data 03 aprilie 2014, începând cu ora 1030
şi anume:

I.MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:
– Lemn rotund pentru furnir tehnic fag – 50 mc
– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 9246 mc
– Lemn rotund pentru cherestea fag – 3282 mc
– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 281 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 135 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 4 mc
– Lemn rotund pentru constructii – 26 mc
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 255 mc
– Lemn foc – 676 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 13955 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:
– Lemn rotund pentru cherestea – 5,400 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 5,400 mc

Licitaţia va fi cu publică, deschisă, cu strigare


Masa lemnoasă este oferită de următoarele ocoale silvice: Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Cîrlibaba, Pojorîta, Moldovița, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Brodina, Râşca, Fălticeni, Dolhasca şi Pătrăuţi.

Preselecţia şi înscrierea la licitaţie a persoanelor juridice va avea loc in data de 27 martie 2014 între orele 9.00-16.00 .

Pentru participarea la licitatie, persoanele juridice vor depune, documentatia de preselectie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.

C. CONDITII GENERALE pentru licitaţiile de vânzare a masei lemnoase PE PICIOR / FASONATĂ:

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi/ loturi şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi afişate şi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro și www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).
Persoanele juridice admise pentru participarea la licitații vor constitui garanția de contractare prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitației sau numerar la casieria Direcției Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislația în vigoare.
La data licitatiei garantia trebuie sa fie depusă în contul Direcției Silvice Suceava.

Pentru partizile/ loturile de masă lemnoasă rămase neadjudecate se vor organiza negocieri în data de 03.04.2014 la sfârşitul fiecărei licitaţii (pe picior/fasonată), cu persoanele juridice interesate şi numai care au fost preselectate pentru participarea la licitaţie.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 227/288 sau 0230/521641.
ATENTIE: Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, trebuie să fie emis în luna în care are loc preselecţia.
Persoanele juridice aflate în procedură de insolvenţă nu vor fi acceptate la licitaţie.