Codul de procedura fiscala reglementeaza solutionarea conflictului de interese


Intră acum și în grupul de

Totodata Codul de procedura fiscala reglementeaza si procedura de solutionare a conflictului de interese.

Neculae Plaiasu, Secretar de Stat Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a aratat ca „aceasta reglementare are ca scop crearea unui cadru juridic care sa asigure obiectivitatea si impartialitatea functionarului public. Obiectivitatea functionarului public in luarea unei decizii nu trebuie sa fie afectata de existenta unor relatii de rudenie, a starii conflictuale in care se afla cu una din parti, sau sa aiba un anumit interes in solutionarea cazului respectiv”.

Cazurile in care exista conflict de interese sunt reglementate prin dispozitiile art.39 din Codul de procedura fiscala, republicat. Astfel, functionarul public din cadrul organului fiscal implicat intr-o procedura de administrare se afla in conflict de interse daca-in cadrul procedurii respective acesta este contribuabil, este sot/sotie al/a contribuabilului, este reprezentant sau imputernicit al contribuabilului; in cadrul procedurii respective poate dobandi un avantaj sau suporta un dezavantaj direct; exista un conflict intre el, sotul/sotia, rudele sale pana la gradul al 3-lea inclusiv si una dintre parti sau sotul/sotia, rudele partii pana la gradul al 3-lea inclusiv.
„Alte cazuri prevazute de lege”, pe care textul Codului le-a avut in vedere sunt si cele reglementate de Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

„Functionarul public care stie ca se afla intr-una din situatiile prevazute mai sus”, a continuat Neculae Plaiasu, „are obligatia de a-l instiinta pe conducatorul organului fiscal despre existenta conflictului de interese si, de a se abtine de la indeplinirea procedurii de administrare aflata in derulare. In cazul in care, conducatorul organului fiscal se afla in conflict de interese acesta este obligat de a instiinta organul ierarhic superior.

Abtinerea se propune de functionarul public aflat in conflict de interese si se decide de catre conducatorul organului fiscal sau de catre organul ierarhic superior, in cazul in care in conflict de interese se afla conducatorul organului fiscal.”

De asemenea, in cazul in care functionarul public aflat in conflict de interese nu s-a abtinut, contribuabilul are posibilitatea de a solicita recuzarea acestuia. In acest caz, contribuabilul va depune o cerere la organul fiscal prin care va solicita recuzarea functionarului public cu aratarea motivelor de recuzare. Dovada motivelor de recuzare trebuie facuta de catre contribuabil prin mijloace probatorii adecvate motivelor invocate.

Cererea de recuzare se solutioneaza de catre conducatorul organului fiscal sau de catre organul ierahic superior. Decizia prin care s-a admis cererea de recuzare va trebui sa prevada in ce masura actele indeplinite de catre functionarul public recuzat raman valabile.

In cazul in care s-a respins cererea de recuzare, decizia poate fi atacata la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta.

De mentionat ca, pe perioada solutionarii cererii de recuzare procedura de administrare fiscala aflata in derulare nu se suspenda.


Intră acum și în grupul de