Deduceri de 15 milioane de lei pentru cheltuieli legate de reabilitarea locuinte


Intră acum și în grupul de

Guvernul a aprobat Procedura pentru deducerea din venitul global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul imbunatatirii confortului termic. Potrivit prevederilor art. 86 alin.1 lit.c din Codul fiscal, contribuabilii au posibilitatea de a deduce din venitul anual global, in limita sumei de 15.000.000 lei anual, cheltuielile efectuate pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul imbunatatirii confortului termic.

Contribuabilii care beneficiaza de aceasta facilitate fiscala sunt urmatorii:
– persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania,
– persoanele fizice care indeplinesc conditia prevazuta la art. 40 alin.2 din Codul fiscal (persoane fizice rezidente), care realizeaza venituri supuse procedurii de globalizare, respectiv: venituri din activitati independente, venituri din salarii si venituri din cedarea folosintei bunurilor.

Hotararea adoptata de Guvern a stabilit, prin procedura emisa pentru punerea in aplicare a acestei deduceri, ca lucrarile de reabilitare termica a locuintei de domiciliu constau in:
a) termoizolarea peretilor exteriori;
b) termoizolarea terasei/podului;
c) termoizolarea planseului peste subsol;
d) transformarea acoperisului tip terasa in acoperis tip sarpanta;
e) termoizolarea conductelor din subsol si, dupa caz, inlocuirea conductelor, armaturilor si robinetelor cu pierderi;
f) inlocuirea usilor de acces in blocul de locuinte cu tamplarie cu geam termoizolant;
g) inlocuirea armaturilor si robinetelor cu pierderi din locuinta;
h) inlocuirea ferestrelor exterioare si a usilor de acces la balcon/logie, cu tamplarie cu geam termoizolant si montarea de obloane la ferestre;
i) spalarea chimica a corpurilor de incalzire;
j) inlocuirea corpurilor de incalzire;
k) inlocuirea robinetelor la corpurilor de incalzire existente cu robinete termostate si contorizarea consumului individual de energie termica/montarea repartitoarelor de costuri la corpurile de incalzire;
l) contorizarea consumului individual de apa calda menajera.

Lucrarile prevazute se refera atat la spatiile cu destinatia de locuinta de domiciliu aflate in proprietatea exclusiva a unei singure persoane, cat si la cele aflate in coproprietatea indiviza.

In cazul locuintelor existente intr-un bloc de locuinte, cladire ce constituie condominiu, lucrarile mentionate la lit a) – f) sunt considerate lucrari la partile comune ale acestuia.

Toate lucrarile mentionate se pot realiza in antrepriza si/sau in regie proprie, dupa caz.

Cheltuielile deductibile aferente fiecarui proprietar persoana fizica al locuintei de domiciliu in situatia coproprietatii indivize sau in cadrul condominiului, pentru lucrarile de reabilitare termica executate la partile comune, se determina proportional cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna detinuta de fiecare proprietar.

Pentru a beneficia de aceasta deducere, contribuabilii trebuie sa anexeze la declaratia de venit global urmatoarele documente in copie:
– devizul de lucrari intocmit de persoana fizica/juridica autorizata, respectiv declaratie pe proprie raspundere in cazul realizarii lucrarilor in regie proprie, din care sa reiasa materialele specifice achizitionate si categoriile de lucrari executate, exprimate in unitati fizice si valorice;
– documentele justificative care atesta plata (care pot fi emise pe numele unuia sau ambilor soti in situatia in care locuinta este dobandita in timpul casatoriei);
– documentele justificative privind plata cheltuielilor si repartizarea acestora pe fiecare proprietar, in cazul lucrarilor executate la partile comune ale condominiului;
– actul de proprietate,
– actul de identitate;
– actele de stare civila, dupa caz;

Contribuabilii care doresc sa beneficieze de aceasta deducere au obligatia sa depuna documentele justificative prevazute, odata cu declaratia de venit global, pana la termenul stabilit pentru depunerea acesteia.

Prin procedura adoptata s-a stabilit ca, in baza documentelor justificative prevazute, pentru locuinta detinuta de o singura persoana, deducerea se acorda proprietarului, iar daca locuinta este detinuta in comun, deducerea se acorda fiecarui contribuabil mentionat in actul de proprietate.

In cazul in care documentele specificate nu sunt prezentate in termenul stabilit, dreptul de a beneficia de deducere se pierde.

Facilitatea se acorda pentru veniturile supuse procedurii de globalizare in anul de impunere, indiferent de data construirii locuintei de domiciliu, pe baza documentelor care atesta efectuarea cheltuielilor in anul respectiv pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul imbunatatirii confortului termic al acesteia.


Intră acum și în grupul de