POC 2014-2020: Viceprim-ministrul Shhaideh a semnat primele 11 contracte de finanțare

Viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, a semnat astăzi, 25 mai a.c., primele 11 contracte de finanțare prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. La eveniment au fost prezenți prim-ministrul Sorin Grindeanu, Rovana Plumb, ministrul delegat pentru fonduri europene, și Augustin Jianu, ministrul comunicațiilor și societății informaţionale.

Proiectele se încadrează în acţiunea 2.2.1 aferentă Axei Prioritare 2 – „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Cele 11 contracte sunt primele semnate dintre cele 22 de proiecte ce au obținut peste 90 de puncte în urma procesului de evaluare şi selecţie a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte deschis în perioada 02.11.2015 – 29.02.2016.

Proiectele vizează dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC și realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii TIC la nivel naţional sau internaţional.

Proiectele au o valoare a asistenţei financiare nerambursabile cuprinsă între 226,9 mii lei şi 4,04 milioane lei și o perioadă de implementare cuprinsă între 12 şi 36 de luni.

Finanţarea acordată proiectelor aferente acţiunii 2.2.1 urmăreşte să asigure trecerea de la externalizarea unor servicii la dezvoltarea bazată pe inovare, colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv în cadrul acestora, precum şi colaborarea între întreprinderile centrate pe domeniul TIC şi clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid şi facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obţinerii de produse inovatoare.

„Pentru această categorie de proiecte, bugetul inițial de 59,73 milioane euro a fost suplimentat la 79,35 milioane. Am luat decizia aceasta ca să putem acorda finanțare tuturor proiectelor ce au depășit pragul minim de calitate, având în vedere că este vorba despre proiecte care duc la creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, a declarat viceprim-ministrul Sevil Shhaideh.

Categoriile de solicitanți eligibili sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii centrate pe domeniul TIC sau microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii care fac parte dintr-un cluster centrat pe domeniul TIC, ce depun o cerere de finanţare singuri sau ca lider al unui consorţiu de IMM-uri care fac parte din clustere centrate pe domeniul TIC;

Sprijinul acordat va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative prin:

 • investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale;
 • investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală;
 • investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
 • investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale.

Informații generale

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 are o alocare financiară totală de 1,58 miliarde euro, din care 1,329 reprezintă alocare FEDR.

Programul finanțează proiecte din 2 axe prioritare:

 • Axa prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor – 952,57 milioane euro;
 • Axa prioritară 2: Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru o economie digitală competitivă – 630,19 milioane euro.

Acțiunea 2.2.1 aferentă Axei Prioritare 2 – „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere” are un buget de 79,35 mil. euro din care 67 mil.euro FEDR.

Apelul de proiecte lansat pe 02.11.2015 are un buget de 59.73 mil euro.

În cadrul apelului au fost depuse 212 proiecte, din care 145 de proiecte au depășit pragul minim de calitate (75 de puncte), așa cum a rezultat în urma procesului de evaluare, astfel:

 • peste 90 de puncte: 22 proiecte, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 11,90 milioane euro;

 • între 80 și 90 de puncte: 78 proiecte, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 47,62 milioane euro;

 • între 75 și 79,99 de puncte: 45 de proiecte, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 19,62 milioane euro.Directia Comunicare

  Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene