Ministerul Dezvoltării a lansat în consultare trei contracte-standard de achiziție publică pentru obiective de investiții


Intră acum și în grupul de

Trei modele de contracte de achiziţie publică, pentru investiţii finanţate din

fonduri publice, se află în consultare publică până la data de 8 iunie a.c., pe

site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor

Europene (MDRAPFE). Este vorba despre un proiect de hotărâre de Guvern, care

privește condiţiile contractuale generale şi specifice pentru proiectare, pentru

execuţie, respectiv pentru proiectare și execuţie, anunță

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor

Europene (MDRAPFE).

 

 

 

Cei interesați au posibilitatea de a transmite propuneri în scris, pe e-mail, la

adresa  <mailto:[email protected]> [email protected], prin poștă (Bd.

Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti – Direcţia Generală Juridică,

Relaţia cu Parlamentul şi Afaceri Europene), sau pe fax, la numărul 0372.114.569.

 

 

 

După aprobarea lor, versiunea finală pentru aceste tipuri de contracte ar urma să

fie utilizată atât în cadrul investițiilor finanțate din fonduri publice naționale,

cât și din fonduri europene. Utilizarea la nivel național a unor modele-tip de

contract are beneficiul că va conduce la o practică unitară în domeniul

investițiilor pentru toate autoritățile contractante. Un alt avantaj este acela că

va asigura lucrări de bună calitate pentru sectorul public. Astfel, se pune baza

pentru a implementa lucrări publice în bune condiţii, prin eliminarea acelor forme

de contract cu deficiențe, neclare sau incomplete, care ar genera dificultăţi în

derularea contractelor, incertitudine contractuală şi legală, blocaje şi întârzieri.

 

 

 

Totodată, se asigură competiţia efectivă în etapa de achiziție, prin evitarea acelor

tipuri de condiţii contractuale dezechilibrate, care descurajează antreprenorii

serioşi să participe la licitaţii.

 

 

 

Tot astăzi, 29 mai a.c., proiectul de act normativ a fost trimis spre consultare

structurilor asociative reprezentative ale administrației publice.

 

 

 

Etapa de consultare are ca obiectiv colectarea propunerilor pentru o eventuală

îmbunătățire a proiectului de act normativ.

 

Contractele au fost elaborate cu participarea instituțiilor care au atribuții în

coordonarea investițiilor publice, ținându-se cont de bunele practici dobândite în

materia lucrărilor finanțate atât din fonduri publice naționale, cât și europene.

Standardizarea contractelor a constituit, în ultimii ani, una dintre cerințele

formulate de reprezentanţii beneficiarilor, constructorilor, consultanţilor şi de

asociaţiile profesionale cu reprezentativitate naţională şi internaţională, în

special pentru proiectele cu finanțare europeană și în cazul investițiilor

semnificative. Cerința are în vedere faptul că un contract standard poate conține

cele mai bune practici la nivel internaţional şi cele mai bune modele de împărţire a

riscurilor pentru obţinerea celor mai mici costuri pe proiect pe termen lung.

Măsura este prevăzută atât în Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice

(document elaborat, negociat, definitivat și agreat la nivelul administrației

publice centrale, împreună cu Comisia  Europeană, și aprobat prin HG nr. 901/2015),

cât și în Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.


Intră acum și în grupul de