Ministerul Dezvoltării: Proiectele cu finanțare europeană nu sunt blocate

Facturile beneficiarilor de fonduri europene sunt achitate la zi, din resurse
bugetare, urmând ca întreagă sumă să fie recuperată imediat ce Autoritățile de
Management vor fi autorizate de Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi
(proces aflat în plină desfășurare).

 

Din facturile emise, de peste 800 de milioane de euro, pentru proiectele cu
finanțare europeană, până în prezent au fost achitate beneficiarilor 400 de milioane
de euro din surse bugetare. Din această perspectivă, nu există niciun blocaj în
vederea derulării programelor cu finanțare europeană.

 

Cu privire la sistemele informatice MySMIS 2014 / SMIS 2014+, Serviciul de
Telecomunicații Speciale (STS), în calitate de dezvoltator al aplicațiilor SMIS2014+
și MySMIS2014, conform HG nr. 398/27.05.2015, precizează că toate componentele
sistemelor informatice necesare acreditării autorităţilor de management sunt
complete şi pe deplin funcţionale, în conformitate cu cerinţele beneficiarului
(Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene –
MDRAPFE), desprinse din Regulamentele Uniunii Europene. Funcţionarea acestui sistem,
în totalitatea lui, a fost prezentată, cu ocazia diverselor întâlniri de lucru, atât
reprezentanţilor Comisiei Europene - DG REGIO, cât şi specialiştilor Autorităţii de
Audit.

 

Elaborată de către MDRAPFE împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS),
aplicația facilitează schimbul electronic de informații între beneficiari și
autoritățile cu atribuții în gestionarea fondurilor europene structurale și de
investiții, acoperind funcțional cerințele a șapte autorități de management ale
programelor operaționale, pe principiul simplificării și uniformizării cerințelor.

 

Termenul asumat iniţial de actualul Guvern pentru transmiterea documentației în
vederea acreditării autorităților de management pe fiecare program a fost respectat.
Acreditarea autorităților de management de către Autoritatea de Audit este o
condiție obligatorie pentru accesarea fondurilor europene. 

 

În cadrul procesului de acreditare, autoritățile de management și Autoritatea de
Audit comunică în permanenţă. Imediat după ce Autoritatea de Audit va face raportul
misiunii, estimat a fi finalizat la începutul lunii iulie, se vor transmite Comisiei
Europene documentele justificative pentru rambursarea celor peste 800 de milioane de
euro facturate până în prezent. 

 
Directia Comunicare
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene