POR: 5 noi apeluri de proiecte, deschise din 21 august, pentru dezvoltare urbană durabilă

Alte 5 apeluri de proiecte au fost lansate pentru Programul Operațional Regional

2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și

Fondurilor Europene.

Perioada de depunere a proiectelor este 21 august 2017, ora 10:00 – 31 decembrie

2018, ora 10:00.

În cadrul celor 5 apeluri pot fi depuse cereri de finanțare pentru proiecte care

vizează:

  • Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile

reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană

durabilă”

<http://www.inforegio.ro/images/POIMM/AXA%204/Ghid%20specific%20O.S%204.1%20-%20versiune%20finala%20iulie%202017.rar>

 

 

  • Obiectivul specific 4.2 “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și

suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ”

<http://www.inforegio.ro/images/POIMM/AXA%204/Ghid%204.2%20-lansare%20apel%201.rar>

 

  • Obiectiv specific 4.3 – Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și

sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

<http://www.inforegio.ro/images/POIMM/AXA%204/Ghid%20PI4.3%20Apel%20iulie%202017.rar>

 

 

  • Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea

asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării

părinţilor pe piaţa forţei de muncă

<http://www.inforegio.ro/images/POIMM/AXA%204/Ghid%20specific%204.4%20-%20iunie%202017%20de%20lansat.rar>

 

 

  • Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale

relevante pentru piața forței de muncă

<http://www.inforegio.ro/images/POIMM/AXA%204/Ghid%20specific%204.5%20-%20de%20lansat.rar>

 

 

 

 

Versiunile finale ale Ghidurilor Solicitantului au fost aprobate astăzi, 21.07.2017,

prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene.

 

 

 

Ghidurile conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor

de proiecte referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și

de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare,

o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De

asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către

solicitanți.

 

 

 

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația

MY SMIS.

loading...