Sărbătoarea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, primul care a pictat chipul Maicii Domnului

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca este sărbătorit de Biserica noastră la data de 18 Octombrie.

Născut din părinți de neam bun din Antiohia Siriei, tânărul Luca avea să iubească de mic doctoria. Și-a desăvârșit învățătura însușindu-și greaca și ebraica. De mic avea telent să deseneze spre bucuria părinților și spre uimirea celor din neam.

Întâlnirea cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos i-a schimbat viața. Tot avântul său spre învățătură a fost dublat de dorința de a urma Domnului. A învățat de la Mântuitorul să aibă dragoste față de toți oamenii. A făcut parte din rândul celor șaptezeci de apostoli.

După Înălțarea Domnului la Cer și Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Luca a devenit ucenic al Sfântului Pavel. A călătorit cu acesta din Asia Mică până în Italia la Roma. A convertit pe păgâni și i-a învățat să fie iertători și buni. Pe mulți bolnavi i-a vindecat. Puterea lui Dumnezeu se vedea lucrând la iscusitul doctor Luca. Doctorul sufletelor și al trupurilor Hristos Mântuitorul s-a milostivit de medicul Luca, dăruindu-i pricepere și îndrăzneală mare.

O activitate rodnică a avut Sfântul Luca în Egipt. A hirotonit preoți, a întemeiat comunități creștine în Tivaida, a vindecat pe neputincioși și amărâți. După multe osteneli și chinuri, având peste 80 de ani, Sfântul Luca a adormit întru Domnul. La mormântul său, Dumnezeu a rânduit să fie izvor cu apă limpede ce tămăduiește bolile, în special pe acelea de ochi. Auzind de minunile ce se întâmplau în Egipt la mormânt, împăratul Constantie, fiul Sfântului Constantin cel Mare, a adus Moaștele medicului sfânt Luca la Constantinopol și le-a așezat în Biserica Sfinților Apostoli, alături de Moaștele Sfinților Andrei și Timotei.

Sfântul Luca a scris o Sfântă Evnaghelie, a treia din lista canonică a cărților Noului Testament, precum și scrierea Faptele Apostolilor. Simbolul Sfântului Luca este taurul pentru că el începe Evanghelia cu jertfa preotului Zaharia la Templu.

Sfântul Luca este primul care a pictat chipul Maicii Domnului. Însăși Maica Domnului, văzând minunatele icoane a zis: „Darul Celui ce S-a născut din mine și al meu să fie cu icoanele acestea”. Tot el a pictat și chipurile Sfinților Petru și Pavel, făcând început bun lucrării de zugrăvire de icoane, spre mărturie celorlalți zugravi sfinți.

 prof. Justinian – Remus A. Cojocar

loading...