Coaliția pentru Familie condamnă campania de „educație” pentru homosexualitate a minorilor din mediul liceal
Coaliţia pentru Familie şi Platforma civică pentru drepturi şi libertăţi

IMPREUNĂ denunţă atacul incalificabil la adresa milioanelor de români care îndrăznesc

să invoce drepturi constituționale, altele decât acelea care sunt pe agenda ideologică a

corectitudinii politice desfăşurată de activişti ultraradicali ai unor organizaţii pentru care

Constituţia României nu este decât un petic de hârtie. Condamnăm în termenii cei mai

fermi campania de „educaţie” pentru homosexualitate a minorilor din mediul liceal

românesc începută la 19 ianuarie a.c., la Bucureşti şi continuată la Focşani, zilele trecute, cu

o conferinţă care a încălcat flagrant drepturile părinţilor şi ale copiilor.

Potrivit art. 29 alineatul 6 din Constituția României, părinții au dreptul constituțional să iși

educe copiii potrivit propriilor convingeri, iar, potrivit art. 487 din Codul civil, tot părinții

au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică a copiilor potrivit propriilor lor

convingeri.

Încălcarea acestor drepturi constituţionale, organizarea de dezbateri şi de

„psihodrame” cu tematică homosexuală având ca participanţi minori, fără consimţământul

informat al părinţilor, constituie acţiuni nelegale cu impact major asupra psihicului

minorilor, pentru care trebuie să existe răspundere penală. Campania dusă în prezent de

activiştii care au încălcat legea şi de presa care îi favorizează împotriva asociaţiilor de

părinţi şi a persoanelor care au sesizat toate aceste ilegalităţi constituie o acţiune de

manipulare şi dezinformare grosolană, desfăşurată în dispreţul demnităţii părinţilor şi a

copiilor.

Demararea în ţară, peste voința clar exprimată a zeci de mii de părinţi, a unor activități

„educative” cu minori, ținute de activiști LGBT şi de propagandişti din mediul academic,

reflectă pe deplin caracterul organizat al implementării în România a unui program de

promovare a homosexualităţii pentru minori în şcoli, concomitent cu anihilarea oricărei

încercări a părintilor de a se opune confiscării dreptului lor constituţional de a decide cu

privire la copiii lor. Vom sesiza, în consecinţă, comisiile de specialitate ale Parlamentului

României, pentru a opri toate aceste derapaje legale şi constituţionale, pentru a cere

ministerelor de resort clarificarea tuturor acestor aspecte.

 

Stigmatizarea cetăţenilor români ca fiind extremiști pentru faptul că invocă drepturi

părintesti si pentru faptul că inteleg să apere valori fundamentale precum

libertatea, familia şi educaţia, arată măsura clară a dictaturii ideologice instaurate în

România şi a urii impotriva poporului român care nu are dreptul decât la sărăcie si

emigrare.

Denunțăm şi condamnăm stigmatizările colective aplicate asupra a milioane de cetăţeni

români, demne de practicile PCR şi ale Securităţii anilor ’50, precum şi dubla măsură a

respectării drepturilor omului care nu sunt recunoscute pentru milioanele de persoane care

compun națiunea română, ci exclusiv pentru anumite grupuri de interese ideologice

radicale care sunt susținute şi promovate.

Vom solicita sprijin internațional, în Europa şi SUA, pentru a a denunţa campania de linşaj

public la care suntem supuşi, pentru a face publice în mediul internaţional ameninţările,

hărţuirea, inclusiv în mediul profesional, pentru a releva gravele încălcări ale legii în dauna

exercitării drepturilor noastre constituţionale. Indiferent de cât de violentă este cenzura pe

care instituţii de presă publice sau private o aplică demersului nostru şi oricâtă organizare

există în instigarea la dezbinare, în distrugerea valorilor constituţionale şi ale valorilor

noastre morale, ori în atacul împotriva persoanelor care apără aceste valori, istoria

demonstrează că, mai devreme sau mai târziu, toate aceste acţiuni sunt calificate ca atare şi sancționate potrivit legii.

loading...