Pe parcursul lunii iunie 2018, în Comuna Preutești, județul Suceava are loc prima campanie ecologică „Luna Curățeniei” din cadrul proiectului A.M.I.C.


Intră acum și în grupul de

Prima campanie „Luna Curățeniei” din cadrul proiectului A.M.I.C. face parte dintr-o serie de 12 acțiuni de implicare activă și voluntariat (ecologizare, plantare de copaci și manifestări sportive) și are ca scop angrenarea grupului țintă în acțiuni voluntare spre soluționarea problemelor legate de protejarea mediului cu care se confruntă comunitatea comunei Preutești.

Print

Astfel, în săptămâna 11-15 iunie, școlarii și preșcolarii au fost implicați în acțiuni de colectare selectivă  în zonele din jurul școlii Gimnaziale Preutești urmând ca în ziua de 26 iunie să se organizeze campania de strângere deșeuri și ecologizare a spațiilor verzi  în care va fi implicată comunitatea adultă a comunei.

Zonele de intervenție unde se vor organiza acțiunile de colectare selectivă și igienizare sunt reprezentate de locurile cele mai afectate ale comunei, zone insalubre, cu deșeuri, unde este o reală nevoie de curățenie: Zona Basarabi, zona Gloduri, Bahna-Arin, zona Arghira strada Podiș, zona din jurul școlii Gimnaziale Preutești.

 

Toate materialele necesare desfășurării campaniei – saci de gunoi, mănuși, greble, mături, apă potabilă vor fi puse la dispoziție de către organizatori. Recomandăm ca participanții la acestă campanie să fie echipați cu îmbrăcăminte și încălțăminte adaptate activității și prognozei meteo din acea zi.

Sub sloganul „Acționăm împreună pentru o comunitate curată și sănătoasă!” credem că cei mai importanți factori în asfel de campanii sunt prezența activă și dorința de implicare pentru binele comunității, astfel creându-se un precedent de bune practici, un prim pas pentru un viitor mai bun.

 

Cu prilejul acestor campanii ecologice organizate de către Solicitant – Centrul Diecezan Caritas Iași în colaborare cu partenerii de proiect – Primăria Comunei Preutești și Școala Gimnazială Preutești, județul Suceava, se va urmari – obiective:

  • Dezvoltarea capacității de a relaționa cu mediul, de a identifica problemele cu care se confruntă comunitatea și de a enunța soluții de intervenție în vederea protejării mediului înconjurator;

  • Curățenia și amenajarea spațiului verde din jurul casei, a școlii, a comunității;

  • Educarea tinerei generaţii în spiritul protecţiei mediului, prin implicarea activă în acest program;

  • Părinții să-și învețe copiii să acționeze cu respect față de mediu;

  • Copiii să-și învețe părinții să iubească și să protejeze natura;

  • Crearea unei mişcări locale – puterea exemplului pentru alte localități.

 

Deasemenea, prin organizarea acestor campanii  ne propunem dezvoltarea motivației locuitorilor comunei Preutești pentru a cunoaște, ocroti și conserva mediul natural și totodata sensibilizarea actorilor locali cu privire la conceptul de dezvoltare durabilă.

În cadrul celor 12 acțiuni anuale de voluntariat vor fi implicate minim 700 de persoane: membri ai comunității, angajatori locali, actori locali  reprezentativi, personalul implicat în implementarea proiectului. Aceaste acțiuni de implicare activă a membrilor comunității aparținând tuturor categoriilor sociale, se încadrează în temele  secundare FSE privind inovarea socială.

 

 

Voluntariatul este o cale către integrare și ocupare pe piața muncii, experienţa de voluntar fiind considerată experienţă profesională, sporind şansele de angajare în domeniile dorite.

Prin acțiuni de implicare activă în rezolvarea problemelor sociale și de mediu și prin sprijinirea necondiționată a semenilor,  voluntariatul contribuie la  îmbunătățirea coeziunii sociale și  dezvoltă solidaritateai în rândul membrilor comunității .

Activitățile de voluntariat sunt implicit legate de învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea rurală și dezvoltarea personală a membrilor comunității.   Atunci când oameni din diverse medii, vârste și categorii lucrează împreună pentru un scop comun,  se dezvoltă toleranța față de grupurile Marginalizate din societate, relația între generații se îmbunătățește iar rata discriminării și a prejudecăților se reduce semnificativ, toate conducând către un mediu armonios și sănătos.

 

 

Pentru înscrieri și detalii campanie ecologizare vă așteptăm pe:

Pagina de grup Facebook:  Proiect A.M.I.C sau  pe site-ul www.caritas-iasi.ro unde vom posta și toate informațiile necesare legate de programul campaniei.

Mai multe informaţii privind proiectul A.M.I.C puteţi obţine și la adresa de e-mail: amic@caritas-iasi.ro.

Persoane de contact: Anca Diana Maftei – manager proiect, Mihaela Bălășel-Tomulescu –Responsabil Organizare evenimente  Solicitant, Iulia Sgîian – Responsabil Organizare evenimente Partener 1 Primărie, Doina Vasiliu – Expert Organizare evenimente  Partener 2 Școală.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

 

Valoarea totală a proiectului este de 16,989,905.36 lei din care 16,902,064.15 lei valoare nerambursabilă UE.

Perioada de derulare a proiectului este: 12 februarie 2018 – 11 februarie 2021.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 


Intră acum și în grupul de