Rezultatele acțiunii „Luna Curățeniei” în Comuna Preutești, județul Suceava, campanie ecologică din cadrul proiectului A.M.I.C.

Săptămâna trecută, cu prilejul acțiunii „Luna Curățeniei” a avut loc prima campanie de strângere deșeuri și ecologizare a spațiilor verzi  în care a fost implicată comunitatea comunei Preutești din județul Suceava.

Sub sloganul „Acționăm împreună pentru o comunitate curată și sănătoasă!” peste 48 adulți și 46 copii au răspuns pozitiv la apelul organizatorilor activității (Centrul Diecezan Caritas Iași – Solicitant împreună cu partenerii de proiect Primăria Comunei Preutești și Școala Gimnazială Preutești, județul Suceava).

Toți cei prezenți s-au implicat cu deschidere și au fost entuziasmați să contribuie activ la binele comunității și la scopul acțiunii – „Ne-am înarmat cu mănuși, saci, greble și voință și am pornit la pas să facem curățenie în comunitate” – Maria L.,  23 ani.

A fost o zi plină de învățăminte, atât pentru copii cât și pentru adulți; împreună au reușit să colecteze peste 50 de saci cu deșeuri din zonele de intervenție ale comunei (Zona Basarabi, zona Gloduri, Bahna-Arin, zona Arghira strada Podiș). Au realizat cât de nocive pentru mediu sunt ambalajele de plastic, cum nu se dezintegrează în natură și cum pășim zilnic peste ele în drumul spre casă și nu ne dăm seama de impactul neimplicării noastre – „De acum când voi vedea un ambalaj pe jos, îl voi lua să îl arunc la gunoi, că acolo îi este locul” – Giulia C., 9 ani.

 

Campania „Luna Curățeniei” din cadrul proiectului A.M.I.C. face parte dintr-o serie de 12 acțiuni de implicare activă și voluntariat (ecologizare, plantare de copaci și manifestări sportive) și are ca scop angrenarea grupului țintă în acțiuni voluntare spre soluționarea problemelor legate de protejarea mediului cu care se confruntă comunitatea comunei Preutești.

Pe parcursul lunii iunie, școlarii și preșcolarii au fost și ei implicați în activități de colectare, selectare și reciclare deșeuri. Pentru cei mici s-au organizat activități diversificate și workshop-uri unde au învățat despre: cum pot fi reciclate anumite materiale și efectele diverselor deșeuri asupra naturii; conştientizarea rolulului fiecăruia dintre noi în realizarea unei lumi mai bune şi a unui mediu mai sănătos; identificarea comportamentelor negative/pozitive față de natură; stimularea motivaţiei şi a responsabilităţii elevilor în ceea ce priveşte protecţia mediului prin activități artistice atractive.

 

Felicitări tutror participanților și organizatorilor, coordonatorilor activităţilor celor mici, primăriei Preutești, cadrelor didactice și părinților care cu seriozitate, creativitate, dăruire și viziune au oferit un exemplu comunității și au contribuit la realizarea obiectivelor ecologice ale proiectului A.M.I.C.

Prin astfel de acțiuni de conștientizare, educare și implicare activă, putem îmbunătăți nu doar zona din imediata noastră apropiere, dar și restul lumii în care trăim. Dacă respecăm, cunoaștem și avem grijă de mediul în care ne cresc copiii, cu siguranță că și ei vor fi sănătoși și bucuroși.OBIECTIVELE ACȚIUNII LUNA CURĂȚENIEI:

  • Dezvoltarea capacității de a relaționa cu mediul, de a identifica problemele cu care se confruntă comunitatea și de a enunța soluții de intervenție în vederea protejării mediului înconjurator;

  • Curățenia și amenajarea spațiului verde din jurul casei, a școlii, a comunității;

  • Educarea tinerei generaţii în spiritul protecţiei mediului, prin implicarea activă în acest program;

  • Părinții să-și învețe copiii să acționeze cu respect față de mediu;

  • Copiii să-și învețe părinții să iubească și să protejeze natura;

  • Crearea unei mişcări locale – puterea exemplului pentru alte localități.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate: oferirea de servicii sociale (educaționale, consiliere, mediere, formare profesională), medicale (servicii stomatologice, servicii oftalmologice) și socio-medicale (servicii de îngrijire la domiciuliu) pentru un număr de 560 persoane din comunitatea marginalizată (non romă) din comuna Preutești, județul Suceava.

 

Valoarea totală a proiectului este de 16,989,905.36 lei din care 16,902,064.15 lei valoare nerambursabilă UE.

Perioada de derulare a proiectului este: 12 februarie 2018 – 11 februarie 2021.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

loading...