Delgaz Grid continuă digitalizarea cu lansarea unei platforme de-dicate procesului de schimbare a furnizorului

  • Platforma, funcțională de la 1 iulie, este accesibilă furnizorilor de gaze naturale și electricitate;
  • În contextul liberalizării pieței de gaze naturale și de la 1 ianuarie 2021 a celei de electricitate, platforma facilitează procesul de schimbare a furnizorului;

Delgaz Grid, compania de distribuție din cadrul Grupului german E.ON, a lansat la 1 iulie o aplicație dedicată schimbării furnizorului de energie electrică și gaze naturale, care permite schimbul de date și informații între părțile implicate. Platforma este disponibilă pe pagina web Delgaz Grid la adresa https://delgaz.ro/schimbare-furnizori. La platformă au acces gratuit și nediscriminatoriu toți furnizorii de gaze naturale și/sau energie electrică licențiați.

De asemenea, platforma constituie un pas important în direcția automatizării procesării contractelor de distribuție asociate solicitărilor de schimbare a furnizorului.

Prin facilitățile oferite de noua aplicație sunt eliminate disfuncționalitățile inerente transmiterii de date și informații pe canalele tradiționale, și implicit întârzierile sau erorile în procesul de schimbare a furnizorului.

Suplimentar, datele de consum pot fi accesate de către clienții finali, de către furnizorii ce au clienți în zone în care Delgaz Grid deține licență de distribuție sau de către alt furnizor decât cel cu care clientul are contract, cu acordul scris al clientului.

Criza sanitară prin care trecem a demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, importanța digitalizării. Digitalizarea rețelelor de distribuție, a proceselor interne, dar mai ales a celor externe, care implică interacțiunea cu clienții, partenerii de afaceri și instituționali, sunt prioritare în viziunea noastră. Nouă platformă răspunde cerințelor pieții de energie și va aduce un beneficiu real utilizatorilor sistemului de distribuție, fie că sunt consumatori sau furnizori, a declaratCsulak Ferenc, Director General al Delgaz Grid.

Toate informațiile tranzitate pe platformă sunt stocate în siguranță și sunt utilizate în conformitate cu legislația referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pe lângă platforma dedicată schimbării furnizorului, deja este funcțională platforma Acces Delgaz (pentru racordarea noilor consumatori la sistemul de distribuție), iar în continuare analizăm și digitalizarea/automatizarea altor procese pentru creșterea calității oferite utilizatorilor sistemului de distribuție.