USV lansează proiectul „Copii și tineri integrați pentru o lume mai bună”


Intră acum și în grupul de

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în calitate de Promotor, anunță deschiderea oficială a proiectului ,,Copii și tineri integrați pentru o lume mai bună (CTIL)”, cod PN2019, în cadrul apelului „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională din Suceava și Asociația pentru Sprijin în Dezvoltarea Economiei Sociale – Incluziune, Responsabilitate Cooperatista, Antreprenoriat Social (IRCAS) din Tulcea, în perioada ianuarie 2021 – decembrie 2023.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1,212,665 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului este abordarea integrată și inovativă a unui grup țintă format din: copii și tineri cu cerințe educaționale speciale; copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii; cadre didactice și părinți/tutori ai copiilor aflați în situație de risc; profesioniști/voluntari din sfera serviciilor sociale; copii/tineri  și părinții/tutorii lor care interacționează cu copiii și tinerii din grupul țintă principal, în vederea creșterii gradului de incluziune socială a copiilor din trei regiuni de dezvoltare din România.

Dintre obiectivele specifice, amintim :

  • promovarea participării active la procesul de învățământ a 80 de copii cu cerințe educaționale speciale, respectiv a 750 de copii cu risc de abandon școlar, pentru consolidarea unui sistem de educație incluzivă și dezvoltarea resurselor umane din cadrul comunităților din mediul rural, a celor marginalizate sau izolate, pe întreg parcursul proiectului (36 luni);
  • promovarea educației echitabile și incluzive în rândul a 150 de copii și tineri, respectiv 50 de părinți/ tutori ai acestora, care interacționează cu copiii și tinerii din grupul țintă principal, în vederea punerii la lucru a principiului desegregării, pe întreaga durată a proiectului (36 de luni);
  • dezvoltarea competențelor necesare a 211 de membri ai personalului din educație, a 268 părinți/ tutori și membri ai familiilor copiilor din grupurile țintă principale și a 10 profesioniști/ voluntari din sfera serviciilor sociale, în vederea facilitării accesului copiilor în situații de risc la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă, în raport cu nevoile fiecăruia, pe parcursul a 36 de luni.

Activitățile ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului includ: identificarea, selectarea și monitorizarea unui grup-țintă format din 830 de copii, potrivit unor metodologii specifice; furnizarea de servicii de sprijin educațional de tip “școală după școală” oferite grupului-țintă pentru stimularea participării și prevenirea abandonului în învățământul primar și gimnazial; dezvoltarea și furnizarea unor activități inovative de educație non-formală pentru copii cu risc de abandon școlar și/sau cu posibile dificultăți de învățare și psihocomportamentale; furnizarea de îngrijire, asistență și abilitare/reabilitare, inclusiv consiliere pentru părinți (recuperare medicală, kinetoterapie, logopedie, consiliere/terapie psihologică și terapii alternative pentru copii cu CES și/sau dizabilități și părinții acestora); creșterea nivelului de cunoștințe, abilități și competențe ale resurselor umane implicate.

Proiectul are în vedere implicarea unor unități școlare din județele Suceava, Harghita, Botoșani și Tulcea. Grupurile țintă vizate de proiect vor fi selectate din următoarele instituții de învățământ preuniversitar: Școala Gimnazială Panaci, Școala Generală „O.C. Tăslăuanu” Bilbor, Școala Gimnazială Șerbăuți, Școala Gimnazială Siminicea, Școala Gimnazială Măriței, Școala Gimnazială Drăgoiești, Școala Generală Manoleasa, Școala Gimnazială Valea Nucarilor, Școala Gimnazială „Nichifor Ludovig” Niculițel, Școala Gimnazială Beștepe, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Nufărul. Școlile menționate au fost alese în urma unei analize a situației actuale, astfel încât acțiunile propuse prin implementarea proiectului să răspundă în modul cel mai coerent indicatorilor și obiectivelor propuse de apel și de ghidul aplicantului, precum și nevoilor reale identificate în unitățile de învățământ.

Mai multe detalii pot fi obținute pe website-urile finanțatorului – www.eeagrants.ro, Operatorului de Program – www.frds.ro și website-ul dedicat proiectului – https://ctil.usv.ro/ .


Intră acum și în grupul de