Aproape 290 de cadre didactice au participat la Simpozionul Național „Exemple de bune practici în recuperarea elevului cu CES”, organizat la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sf. Andrei din Gura Humorului

Miercuri, 16 iunie, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” din Gura Humorului s-a desfășurat cea de-a V- a ediție a Simpozionului Național ”Exemple de bune practici în recuperarea elevului cu CES”.

Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învățământul special și de masă, profesorilor din cabinetele interșcolare și din centrele de resurse,  profesioniștilor din sistemul de educație privat,  din centre de plasament sau centre de recuperare. Cadrele didactice au fost invitate să contribuie cu materiale, articole și resurse didactice privind noile abordări în incluziunea, asistența și terapia psihopedagogică precum și contribuții în integrarea socială a tânărului cu dizabilități.

Simpozionul a urmărit înțelegerea cadrului conceptual general actual în ceea ce privește educația incluzivă, definirea rolului important pe care îl joacă parteneriatul dintre  școală, familie și comunitate în vederea  integrării sociale a elevilor cu CES, identificarea obstacolelor în calea educației incluzive și găsirea de soluții, dobândirea  de cunoștințe noi, teoretice și mai ales practice, schimbul de informații și colaborarea între cadrele didactice de specialitate, promovarea exemplelor de bune practici privind învățământul online pentru elevii cu CES.

Simpozionul s-a desfășurat pe trei secțiuni: secțiunea I: Incluziunea școlară –un demers integrator în sprijinul elevilor cu CES, secțiunea II: Tendințe și inovații privind reabilitarea, educația și asistenta elevilor cu CES și secțiunea III: Impactul activităților  extrașcolare asupra evoluției psihocomportamentale a elevilor cu CES.

Anul acesta au participat 287 cadre didactice cu un total de 245 lucrări. Conferința simpozionului s-a desfășurat online, tradiție care se păstrează încă de la prima ediție. Astfel a fost posibilă comunicarea fluentă, rapidă și eficientă a unui număr mare de specialiști din sfera educației speciale și incluzive de pe tot teritoriul țării.

Până la finalul lunii iunie, toate lucrările simpozionului se vor regăsi în revista simpozionului denumită sugestiv ”SucCES”, revistă care, prin conținut, reprezintă un auxiliar curricular deosebit de util cadrelor didactice. 

Echipa de coordonare a simpozionului este formată din: director- profesor Ciocoiu Mihail, director adjunct- profesor Cojoleancă Bogdan, profesor consilier educativ Poclitaru Narcisa Cătălina, profesor Dascălu Neonila, profesor Chichifoi Mariana, profesor Cojoleancă Raluca Elena, profesor Culidiuc Militina Cleopatra, profesor Istrate Isabella Maria, profesor  Leşinschi Ortenzia, profesor Țebean Livia Teodora, profesor Țilică Liliana Ștefania, profesor Dabija Dumitrița Doinița, profesor Tofan Olga Simona, profesor Sabin Rybanna Elena și profesor Mihăilă Daniela de la CSEI ”Sf. Andrei din Gura Humorului.

Parteneri ai simpozionului au fost Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Casa Corpului Didactic ”George Tofan, Suceava, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Suceava și Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității ”Ștefan Cel Mare”, Suceava.