Fundația Regală Margareta a României lansează DOORS – proiectul care deschide uși pentru 20 de ONG-uri mici și medii


Intră acum și în grupul de

Fundația Regală Margareta a României lansează „DOORS – Dezvoltarea Organizațională a ONG-urilor din România pentru Sustenabilitate, proiect derulat în parteneriat cu Nedland Kultur, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul acestui proiect urmăreștedezvoltarea și sustenabilitatea a 20 ONG-uri care desfășoară activități în domeniile social, educație, sănătate, civic și mediu din zone geografice insuficient deservite, ce dispun de resurse umane și financiare limitate.

ONG-urile mici și medii din România sunt invitate să se înscrie în proiectul „DOORS – Dezvoltarea Organizațională a ONG-urilor din România pentru Sustenabilitate”, unde, pe o perioadă de 20 luni, 20 de ONG-uri din toată țara vor primi sprijin în dezvoltarea capacității lor organizaționale printr-un program complex ce include: instruiri, coaching, dezvoltare de strategii, website-uri noi, pagini de social media și schimburi de experiență.

Sunt eligibile ONG-urile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

– sunt înființate legal și desfășoară activități de cel puțin un an de zile;

– activează într-unul din domeniile: social, educație, sănătate, civic și mediu etc.;

– activează în zone insuficient deservite, fie cu o prezență limitată a societății civile sau situații de deprivare comunitară în unul sau mai multe din următoarele aspecte: nivel scăzut al capitalului uman (educație, sănătate și comportament demografic), rată scăzută de ocupare, condiții precare de locuire, servicii insuficient dezvoltate pentru anumite grupuri vulnerabile.

Prioritate va fi acordată organizațiilor care au mai puțin de 10 angajați și un buget în 2021 mai mic de 200 000 Euro.

Fundația Regală Margareta a României va oferi organizațiilor beneficiare oportunitatea de a fi parte dintr-un proces complex de transformare organizațională, urmărind să întărească capacitatea acestora de a dezvolta proiecte, a atrage voluntari și gestiona managementul organizației. Specialiști în domeniu, cu peste 10 ani de experiență practică, vor lucra alături de personalul organizațiilor într-un parteneriat real în sprijinul lor și al comunităților deservite. Participarea în acest proiect poate reprezenta pentru fiecare ONG un pas major în dezvoltarea sa organizațională și dobândirea sustenabilității.

Procesul de aplicare

Aplicația pentru proiectul DOORS se realizează online. Organizația aplicantă va depune un dosar de înscriere, în perioada 14 – 21 octombrie 2022, care va cuprinde următoarele documente: actul constitutiv/statutul organizației (copie); dovada înregistrării în Registrul Asociaţiilor Fundaţiilor (copie), certificatul fiscal al organizației (copie), raportul anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activității (ex. site web, pagina Facebook etc.). Odată cu aceste documente, vor fi completate și trimise fișa aplicantului (anexa1), scrisoarea de intenție (anexa 2), declarația pe propria răspundere (anexa 3) și acordul privind utilizarea datelor personale (anexa 4). Cele patru anexe pot fi accesate aici: www.frmr.ro/doors. Înscrierea se va efectua prin trimiterea documentelor (link transfer documente prin wetransfer.com) pe adresa [email protected] cu subiectul „Aplicație proiect DOORS”.

Procedura de selecție și detalii privind dosarul de candidatură pot fi accesate pe pagina web dedicate proiectului: www.frmr.ro/doors.  


Intră acum și în grupul de