„Sarbatoarea limbii materne” celebreaza a IV-a editie

Dom Polski Suceava va găzdui sâmbătă, 19 februarie, începând cu orele 10.00 Concursul Naţional „Sărbătoarea Limbii Materne”. Organizatorii manifestării aflată la cea de-a IV-a ediţie, sunt Şcoala cu clasele I-XVIII Bălcăuţi, în colaborare cu IŞJ Suceava şi UUR Suceava. Începând cu acest an, concursul este cuprins în Calendarul Activităţilor Educative de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Concursul se adresează elevilor ciclului preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, care provin din şcolile în care se studiază limba ucraineană de pe întreg teritoriul României.

Argumentele pe care le-au folosit cele două coordonatoare, Ancuţa Ştiubianu şi Lăcrămioara Grigorciuc, în iniţierea acestui proiect au fost următoarele: „Necesitatea implementării unui astfel de proiect constă în faptul că mai mult din jumătate din limbile lumii sunt pe cale de dispariţie, iar promovarea, recunoaşterea şi utilizarea limbilor materne reprezintă o prioritate de nivel mondial. Limba maternă reprezintă identitatea naţională şi culturală a individului şi este una din dimensiunile fundamentale ale fiinţei umane. Dat fiind faptul că suntem vorbitori de limbă maternă dorim ca prin această activitate să contribuim la conservarea şi promovarea specificului etnic şi cultural. În conceperea acestui proiect am pornit şi de la premiza că mulţi dintre elevii noştri sunt talentaţi, dar talentul trebuie descoperit şi cultivat. Din păcate, multe talente se risipesc… încercăm prin acest proiect să limităm această risipă. Considerăm că prin derularea acestui proiect beneficiarii lui vor avea prilejul de a conştientiza şi promova bogăţia, frumuseţea limbii ucrainene şi de a cultiva respectul pentru valorile propriei culturi”.

Obiectivul general al proiectului este „atragerea tinerilor aparţinând minorităţii urcainene în activităţi comune menite să promoveze afirmarea identităţii culturale, ca fundament al dezvoltării viitoare al cetăţeanului european”, iar dintre obiectivele specifice sunt amintite: promovarea valorilor ucrainene autentice, evidenţierea contribuţiei limbii ucrainene la patrimoniul cultural universal, cultivarea respectului şi preţuirii faţă de valorile înaintaşilor, stimularea dorinţei de a le îmbogăţi prin creaţii proprii, dezvoltarea gândirii şi a imaginaţiei elevilor, lărgirea orizontului lor cultural, motivarea gustului artistic, cultivarea discernămâmtului artistic, întărirea parteneriatelor dintre şcoli, autorităţi locale şi reprezentanţii comunităţii ucrainene din ţară în vederea dezvoltării şi promovării bunelor relaţii, dezvoltarea comunicării sociale prin activităţi în echipă.

Concursul a început în noiembrie 2010, încheindu-se în luna februarie 2011, când are loc competiţia finală şi are patru secţiuni: eseu, creaţii ale elevilor, costum popular, program artistic.

Pregătirea elevilor pentru viaţa democratică pretinde abordarea şi interiorizarea unor valori universale precum libertatea, justiţia şi pacea. De asemenea ea presupune evidenţierea imperativelor toleranţei, solidarităţii, deschiderii spre diferenţă, dimensiuni esenţiale în contextul pluralismului actual. Pe aceste coordonate se înscrie şi concursul naţional „Sărbătoarea limbii materne”.

loading...