Prorectorul USV, Gabriela Prelipcean, anunță un proiect care încurajează studenții să-și deschidă propria afacere: Studenţii noştri să beneficieze nu doar de acea reducere a taxelor la înfiinţarea unei afaceri, ci şi de experienţa de mentorat

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a efectuat în ultima perioadă investiții din fonduri proprii, de la bugetul de stat, dar cele mai multe în cadrul unor proiecte derulare de universitate.

gabriela-prelipcean-2

Prorectorul Universităţii “Ştefan cel Mare”Suceava, responsabil cu baza materială şi probleme studenţeşti, prof.univ.dr. ec. Gabriela Prelipcean, a declarat pentru NewsBucovina  că în ceea ce privește infrastructura didactică a USV, investiţiile s-au realizat atât din fondurile proprii, cât şi de la bugetul de stat subliniind însă, că, în general, în ultimii ani, cele mai multe investiţii s-au înregistrat în cadrul unor proiecte derulate reuşindu-se îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare, dotarea laboratoarelor, a sălilor de curs şi de seminarii şi a centrelor de cercetare.

“Încercăm să introducem în circuitul educaţional, dar nu numai, Laboratorul de incubare a afacerilor creat prin proiectul MANSID, astfel încât studenţii noştri să beneficieze nu doar de acea reducere a taxelor la înfiinţarea unei afaceri, ci şi de experienţa de mentorat a celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului şi a cadrelor didactice universitare care predau discipline de antreprenoriat, investiţii, etc. Este o idee şi anul acesta încercăm să o punem în aplicare, deoarece studenţii pot primi certificate suplimentare pentru obţinerea unor credite la anumite discipline şi considerăm că le vor fi de folos nu numai la angajare, ci şi pentru dezvoltarea propriei afaceri”, a explicat profesorul universitar sucevean

Vorbind despre modalitatea de documentare a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor ştiinţifici şi cadrelor didactice universitare, Prelipcean a spus că Biblioteca Universităţii “Ştefan cel Mare”Suceava dispune de o bază de date în format electronic prin proiectul ANELIS(Acces Naţional Electronic la Literatura Ştiinţifică de Cercetare).

Ea a mai spus că numărul periodicelor a rămas acelaşi şi pentru noul an universitar arătând că în cursul anului trecut s-au făcut achiziţii de carte atât prin proiectele doctorale, în special, cât  şi cu ajutorul sumelor disponibilizate de facultăţi  pentru achiziţia de carte nouă.

“În principal, documentarea se realizează prin ANELIS, pentru că există bazele de date on-line, cel puţin la nivel de cercetare, pentru reviste, studii, cercetări, proiecte şi, bineînţeles, ceea ce colegii, cadre didactice, dar şi studenţii solicită pentru documentare”, a explicat Prelipcean.gabriela-prelipcean-4

Prorectorul sucevean a precizat că în baza acordurilor încheiate de USV cu universităţi partenere în cadrul programului Erasmus, finanţat de Uniunea Europeană, în noul an universitar sunt aşteptaţi 53 de studenţi şi masteranzi pentru stagii de studiu şi practică la Universitatea suceveană, cei mai mulţi provenind din Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Polonia şi Turcia.

Tot în noul an universitar, peste 100 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi de la USV vor efectua stagii de studiu în cadrul mobilităţilor Erasmus în universităţi partenere din străinătate, procesele de selecţie pentru studenţii suceveni fiind desfăşurate la nivelul fiecărei facultă, a mai spus prorectorul Gabriela Prelipcean. (Liliana Bujdei)