Autosuficienta, aroganta, lipsa de comunicare – cuvinte folosite de seful ISJ la adresa profesorilor suceveni


Intră acum și în grupul de

Autosuficienţă, aroganţă, lipsă de comunicare, practici formale sunt doar câteva din cuvintele rostite la adresa cadrelor didactice şi a directorilor de şcoli, de şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete, la şedinţa cu managerii unităţilor de învăţământ din judeţ. Când vine vorba despre managementul instituţional al IŞJ, cuvinte de laudă: „s-a realizat o bună coordonare a compartimentelor şi domeniilor, cu asigurarea unei expertize competente şi cu un ritm alert de muncă al întregului personal instituţiei, în scopul soluţionării rapide şi corecte a problemelor din şcoli”.

Cu toate acestea, „s-au manifestat în continuare elementele de influenţă subiectivă în activitatea de consiliere şi evaluare a cadrelor didactice şi directorilor, adesea menţinându-se practicile formale, în defavoarea unei ierarhizări reale a performanţei cadrelor, pe criterii de competenţă”, a afirmat şeful IŞJ Suceava.

Referindu-se la directori, şeful IŞJ Suceava spune în sinteza raportului privind Starea învăţământului preuniversitar la nivelul judeţului Suceava, în anul şcolar 2008-2009 că „s-au manifestat în continuare elementele de influenţă subiectivă în activitatea de consiliere şi evaluare a cadrelor didactice şi directorilor, adesea menţinându-se practicile formale, în defavoarea unei ierarhizări reale a performanţei cadrelor, pe criterii de competenţă”.

Cât priveşte inspecţia şcolară instituţională „unii manageri şcolari nu au manifestat însă suficient interes pentru informarea privind noutăţile legislaţiei şcolare şi proiectele de reformă, cu implicaţii în actul decizional. De asemenea, în multe şcoli monitorizarea şi evaluarea activităţii cadrelor, finalizată cu acordarea calificativelor, este exclusiv formală. În aceste condiţii se explică autosuficienţa şi chiar aroganţa unor cadre didactice, care, profitând de încadrarea lor în şcoli clasificate drept performante, manifestă dezinteres faţă de adaptarea serviciilor educaţionale la nevoile şi interesele elevilor, determinate de schimbările societăţii”.

„Contextul inspecţiei şcolare, dar şi relaţionarea directă cu cadrele didactice în organizarea unor evenimente şcolare (examene, concursuri, programe educative etc.) sau rezolvarea unor probleme ale acestora (formarea continuă, asigurarea unor drepturi salariale, acordarea unor stimulente, exercitarea unor roluri şi funcţii la nivelul şcolii) indică un nivel destul de scăzut de informare privind statulul profesional şi domeniile complementare actului didactic. Multe cadre didactice, chiar dintre cele cu vechime şi experienţă, nu utilizează sursele/ căile de informare din şcoală, canalele şi instrumentele de transmitere a informaţiei de către I.S.J. şi M.E.C.I. (serverul Ftp, site I.S.J., site M.E.C.I.)”, arată Petru Carcalete.

Şi la capitolul Relaţia cu publicul şeful IŞJ Suceava are de adus critici. Acesta declară că se continuă „practica sesizărilor anonime privind activitatea din unele şcoli, având ca subiect aceleaşi nemulţumiri exprimate, fără temei legal, semn al unor frustrări ce ţin fie de abordări personale şi străine actului educaţional, fie de absenţa unor reglementări ale sistemului actual legislativ”.


Intră acum și în grupul de